<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=633460&amp;fmt=gif">

Drøyer, Leanne Patricia

Leanne joined Interimleder AS as Senior Adviser in August 2017, with more than 20 years of management experience from global companies. She has worked in industries such as retail, tourism, HR and administration. Leanne holds a bachelor's degree in Tourism Management with specialization in PR from University of Canberra, and a diploma in Business Administration from the Sydney Business Institute. She has also studied Norwegian and Norwegian literature at the University of Oslo.

Siste innlegg

Seminar: Hvordan lykkes som interimleder?

Skrevet av Drøyer, Leanne Patricia 4. september 2018

Forrige uke arrangerte vi den tradisjonsrike båtturen vår for syttende år på rad med kunder, partnere og interimledere. Dette året innledet vi dagen med et seminar for våre interimledere, som fikk faglig input fra dyktige foredragsholdere for å gjøre dem enda bedre i stand til å løse våre kunders utfordringer.

Les mer >

Temaer: Interimledelse

Retail – prepare for disruption!

Skrevet av Drøyer, Leanne Patricia 7. november 2017


Some live and some die, consolidation increases and store sizes are decreasing! Retail is changing rapidly. Fast moving retailers introduce new and effective purchasing models for customers. Those who do not move fast are being left behind.

Les mer >

Temaer: Digital endringsledelse

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2000 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

Siste innlegg