<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=633460&amp;fmt=gif">

Leanne Drøyer og Vegard Rooth

Leanne Patricia Drøyer har jobbet som Senior Adviser i Interimleder. Hun har over 24 års ledererfaring fra globale selskaper innen retail, reiseliv, HR og administrasjon. Vegard Rooth er administrerende direktør i Interimleder og har hatt en rekke lederstillinger både som fast ansatt og innleid interimleder.

Siste innlegg

Mangfoldsledelse – energien ligger i mangfoldet!

Skrevet av Leanne Drøyer og Vegard Rooth 23. april 2019

Skal du skape bevegelse, krever det energi, og energi skapes av mangfold! Det er forsket på at kvinnelige ledere skaper bedre resultater enn sine mannlige kolleger. Er det fordi de er kvinner, eller er det fordi de er gode sammen med menn? Vi tror vi er gode sammen. Som kjent kreves det pluss og minus på batteriet for å få strøm. Men det er mange flere muligheter for å skape energi!

Les mer >

Temaer: mangfoldsledelse

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2000 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

Siste innlegg