Derfor fascinerer interimledelse meg

Av Geir Erik Lian 7. mai 2019

Finne meg på

Interimledelse handler om å koble behov og kompetanseNoe av det mest fascinerende med interimledelse er å koble riktig kompetanse til den enkelte oppdragsgivers behov. Det er ikke enhver leder gitt å lykkes som interimleder. Yrket krever sin kvinne og mann. Man må kunne lande løpende og levere fra dag én. Men de som har det som kreves for å entre rekkene i lederskapets elitedivisjon kan skape sterke resultater på kort tid og være trygge loser for selskaper som skal gjennom endringer, enten de er planlagte eller ikke. –

Jeg fikk min første lederjobb i 1992. Jeg var utstasjonert i Amsterdam, hvor jeg jobbet for HP, da jeg ble kalt tilbake til Norge for å lede den norske avdelingen. Siden da har jeg jobbet med ledelse i ulike stillinger i en rekke forskjellige selskaper. I dag jobber jeg med interimledelse – en fascinerende og svært givende oppgave. Etter kun få måneder i jobben erfarer jeg, ikke minst gjennom tilbakemeldinger fra kundene våre, at interimledelse fungerer svært godt, og at det gir resultater man ikke ville fått med «konvensjonelle metoder».

Interimledelse: Et effektivt verktøy for å styre virksomheten gjennom planlagte eller uforutsette endringer

Lik det eller ei. Vi må alle forholde oss til endring. Noen ganger er endringstakten høy, andre ganger lavere. Noen ganger er endringen planlagt og kontrollert, andre ganger ikke. Av og til oppleves endringen som kaos, og i noen sjeldne tilfeller betegnes den som krise.

For mange virksomheter er interimledelse et særdeles godt verktøy når det skjer en endring i organisasjonen, og det oppstår et tidsavgrenset behov for en kompetent ressurs, enten det skjer kontrollert eller uventet.

Etter å ha jobbet i Interimleder noen få måneder er konklusjonen at dette er en både givende og krevende utfordring. Det er krevende å sikre at vi til enhver tid presenterer den best mulige løsningen til kunden på en rask og effektiv måte. Samtidig er det fantastisk givende å bidra til at våre kunder får dekket et behov med en ressurs som ofte overgår forventningene.

Når er interimledelse den beste løsningen på et lederbehov?

Jeg tenkte å svare på dette spørsmålet med et reelt eksempel:

Jeg leverer nå en interimleder som startet sist uke for et lite selskap som skal ha en country manager i Norge. Selskapet har utenlandske, europeiske eiere, og de har signalisert en reorganisering i hele konsernet. Nå kjøper de seg selv tid for å få avklart hvordan en ny organisasjonsmodell skal se ut, og inntil de vet hvilken profil den permanente kandidaten skal ha, er de best tjent med interimledelse.

En klassisk måte å løse lederbehov på er å rykke en intern person opp i stillingen eller rollen som skal besettes. Konsekvensen av dette er ofte at man sprer tilgjengelige ressurser for tynt på de arbeidsoppgavene som skal utføres. Interimledelse vil som regel være en bedre løsning i slike scenarier.

Kan alle gode ledere lykkes som interimledere?

Jeg tror det er riktig å si at lederskap er noe som bor i noen av oss, ikke nødvendigvis i alle. Ikke alle kan bli en god leder, men alle kan bli bedre på å lede. En god leder er ydmyk for oppgaven, lytter til medarbeidere og overordnede og søker hele tiden andre og bedre måter å utføre jobben på. 

Min egen lederfilosofi er enkel. Jeg har en genuin tro på at alle er god på noe, og at alle ønsker å gjøre en god jobb. De må bare få de riktige mulighetene i de riktige omgivelsene, så vil alle medarbeidere prestere til et nivå. Som leder er jeg derfor opptatt av å gi mine medarbeidere handlingsrom, delegere mye og vise stor grad av tillit. 

Dyktige interimledere er naturligvis også gode ledere – men i tillegg har de utpregede lederegenskaper innenfor sju områder, som kollega Vegard Rooth har skrevet om tidligere:

  1. Operativ fra dag én
  2. Handlekraftig
  3. Klar og tydelig 
  4. Motiverende og empatisk
  5. Kompetent
  6. Høy integritet
  7. Levere resultater


Les også: Hva kjennetegner de beste interimlederne?

Jeg pleier å si at en interimleder må være en leder som må kunne lande løpende, hvis du tar fallskjerm-metaforen, og umiddelbart sette i gang med å levere, selv om han eller hun ennå ikke har fullstendig kontroll over situasjonen eller oppgavene. 

Interimledelse er en egen gren innenfor ledelse («lederskapets elitedivisjon»), som ikke alle ledere besitter. Dette må man erkjenne og ha respekt for når man skal velge hvem som er rett person til å ta et interimoppdrag, noe som ofte skjer på kort varsel og med lite eller ingen opplæring eller «grace period» for den utvalgte.

For å gå tilbake til deg jeg skrev i starten, så tror jeg ikke alle kan bli gode ledere. Det er også sant når det gjelder interimledelse: Ikke alle ledere kan bli interimledere. Det betyr at både vi og våre oppdragsgivere bør være ytterst kresne og bevisste på hvem vi velger til et interimlederoppdrag. 

Jeg føler meg derfor veldig privilegert over at jeg i mitt daglige arbeid som seniorrådgiver i Interimleder kan hjelpe bedrifter med å finne og lande den riktige kandidaten til oppdraget, og at vi gjennom to tiår har utviklet solide seleksjonsmetoder og en base på over to tusen interimledere som gjør oss i stand til å hjelpe bedrifter raskt.

Se videoene fra interimdagen 2020

Temaer: Interimledelse, Ledelse


Geir Erik Lian's photo

Av: Geir Erik Lian

Geir Erik Lian er seniorrådgiver i Interimleder. Han har hatt en rekke salgs- og lederstillinger i virksomheter innen IT-sektoren, blant annet i HP, e-Boks og Lenovo, hvor han var Country Manager.

Følg på LinkedIn

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

New Call-to-action

Siste innlegg