<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=633460&amp;fmt=gif">

Hvem skal jeg nominere som årets interimleder? (Fristen er 31. oktober)

Av Rolf Henrik Svendsen 25. september 2018

Finne meg på

Hvem skal jeg nominere som årets interimleder? (Fristen er 31. oktober)Visste du at du kan være med på å nominere kandidater til Årets interimleder? Les mer om det i dette blogginnlegget, hvor jeg også deler de fem viktigste egenskapene juryen kommer til å vektlegge i kåringen.

I januar hvert år arrangerer InterimLeder AS kåringen av årets interimleder på Interimdagen på Grand Hotell. Arrangementet er åpent for alle, også nomineringen!

Klikk HER for å nominere din favorittkandidat!

Interimdagen 2019

Interimdagen, som består av en rekke foredrag med høyt faglig nivå (se videoene fra forrige arrangement her) samt kåringen av Årets interimleder, er årets happening for alle som har et forhold til interimledelse.

Fra oppdragsgivers side får man høre dokumenterte eksempler på hvor kraftfullt interimledelse er som ledelsesverktøy. Fra interimleders side får man innblikk i hvor spennende det er å få ansvaret for å jobbe med bedriftens mest betydningsfulle og synlige oppgaver og problemstillinger.  

LES OGSÅ: Bli med å kåre årets interimleder 2018 i Norge » 

Hva ser juryen etter hos vinnerkandidaten?

Før du nominerer din kandidat kan det være verdt å syreteste valget ditt basert på kriteriene juryen kommer til å legge til grunn. Så, hva kjennetegner de beste interimlederne?

På et generelt nivå er det selvfølgelig viktig at de har gjort den oppgaven de går inn i før, og gjerne flere ganger, i forskjellige organisasjoner.

Etter å ha jobbet i mange år på ledernivå så er det ikke mange problemstillinger en ikke har sett før, eller i hvert fall har sett konturene av. Det skaper selvfølgelig et trygt fundament for den rollen man skal tre inn i. 

På et litt mer konkret nivå er det fem egenskaper som utpeker seg hos de beste, og man ser dem i full blomst nesten hver gang: 

1. En dyktig interimleder kommer raskt inn i organisasjonen og er operativ fra dag 1

Hun eller han skaffer seg raskt en god situasjonsforståelse, ser raskt problemstillingene, (hva som fungerer og hva som ikke fungerer), setter umiddelbart inn nødvendige tiltak og følger opp fremdriften på disse.

2. En dyktig interimleder er målrettet og har sikret og forankret mandatet for oppdraget hos oppdragsgiver

Videre er vedkommende i stand til å etablere de nødvendige relasjoner til nøkkelpersoner i organisasjonen, og med sitt kontinuerlig fokus på mandatet forstår kandidaten de usynlige maktstrukturene, er årvåken for motstand med eventuelle gatekeepers og håndterer dette på en riktig måte. 

3. En dyktig interimleder er handlekraftig og tar nødvendige grep

Noen grep er enkle og åpenbare og går som regel greit. Det er de upopulære beslutningene som kan by på problemer, og som krever en uredd interimleder. I tillegg til å være handlekraftig er uavhengigheten en viktig faktor. En interimleder kommer inn uten relasjoner i organisasjonen og skal i utgangspunktet også forlate den etter endt oppdrag, uten relasjoner. Dette gir naturligvis et vesentlig større handlingsrom for upopulære beslutninger.

4. En dyktig interimleder leverer dokumenterte resultater

Når en oppfyller de ovenfor beskrevne egenskapene, forventer man kanskje at resultatene kommer umiddelbart. Dessverre er ikke det alltid tilfelle. Det kan ta tid før de virkelige resultatene blir synlige, av og til også utover den avtalte interimperioden. Prioritering av tiltak og det å alltid lete etter lavthengende frukt er viktige parametre for å skaffe seg synlighet og legitimitet i forhold til oppgavene som skal løses og ens egen handlekraft.

5. En dyktig interimleder er en særlig god leder

Sist, men ikke minst, ser juryen selvfølgelig på interimlederens lederegenskaper. En særlig god leder kommuniserer klart og tydelig, har en motiverende og empatisk adferd, er kompetent og inkluderende og utviser høy integritet i alle sammenhenger. Han eller hun skal, kort sagt, være i stand til å spille på de viktigste ledelsesparametrene. 

Det er ingen enkel sak å levere hundre prosent på alle disse fem kriteriene, og svært få (om noen) gjør det. Nøl derfor ikke med å nominere din kandidat (eller flere), og la den uavhengige og særdeles profesjonelle juryen få se hva som befinner seg av dyktige ledere der ute. Både interimlederne selv og aktørene i næringslivet og i offentlig sektor hvor disse har levert resultater fortjener at det skapes blest rundt dette stadig mer utbredte ledelsesverktøyet. 

Lykke til med nomineringen!

Få gratis tilgang til video av foredragene her

Temaer: Interimledelse


Rolf Henrik Svendsen's photo

Av: Rolf Henrik Svendsen

Rolf Henrik Svendsen er tidligere partner i Interimleder. Han har over 25 års erfaring fra salgsledelse på nasjonalt og internasjonalt nivå, fra sektorer som olje og gass, bank, retail, produksjon, distribusjon og transport.

Følg på LinkedIn

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2000 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

Få gratis tilgang til video av foredragene her

Siste innlegg