<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=633460&amp;fmt=gif">

Hvem skal jeg stemme på som Årets interimleder 2018?

Av Tor Hansen 13. november 2018

Finne meg på

Hvem skal jeg stemme på som Årets interimleder 2018?For tredje året på rad skal Årets interimleder kåres. Utdelingen av prisen finner sted under Interimdagen, på Grand Hotel i Oslo onsdag 29. januar 2019. Vinnerne av de to foregående års priser var Sven Falche og Nils Agnar Brunborg. Nå har du anledning til å være med på å bestemme hvem som skal hedres som Årets interimleder 2018.

Det er i år nominert 7 kandidater. Klikk her for å se hvem de er og for å avgi din stemme!

Hvorfor prisen Årets interimleder?

Hensikten med prisen er å skape ekstra engasjement og attraktivitet rundt verdien av særdeles god interimledelse – i næringslivet generelt og hos eksisterende og fremtidige interimledere.

Interimledelse er i ferd med å bre om seg i Norge som et anerkjent ledelsesverktøy. Stadig flere bedrifter ser at midlertidig lederkompetanse kan være en god og effektiv løsning når nøkkelmedarbeidere blir syke, skifter jobb, går ut i permisjon, eller når bedriften står foran en omstilling. 

Kjenner du noen som fortjener å bli nominert til Årets interimleder?

Dersom du har (eller har hatt) relasjoner med en eller flere av de nominerte kandidatene (enten som sjef, sideordnet, underordnet eller annen relasjon), så håper vi at du benytter anledningen til å gi din stemme, dersom du mener at vedkommende fortjener å bli Årets interimleder 2018.

Selv om initiativet til prisen kommer fra Norges ledende aktør innenfor dette området, Interimleder AS, forhindrer ikke det at årets pris skal kunne gå til en interimleder uten relasjoner til Interimleder AS. Vi ønsker dette skal være en bransjepris uavhengig av aktør. Dette gjenspeiles også i sammensetningen av årets jury, som består av følgende:

  • Kaare Frydenberg  leder av juryen
  • Are Skeie – Backer Skeie AS
  • Magne Amundsen – Visindi AS
  • Hege Sundquist – Styremedlem i Interimleder AS

Kriterier for Årets interimleder

I sin vurdering av nominerte kandidater vil juryen vektlegge følgende fem egenskaper, som er fremtredende for interimledere som lykkes i sine oppdrag:

  1. En dyktig interimleder kommer raskt inn i organisasjonen og er operativ fra dag 1
  2. En dyktig interimleder er målrettet og har sikret og forankret mandatet for oppdraget hos oppdragsgiver
  3. En dyktig interimleder er handlekraftig og tar nødvendige grep
  4. En dyktig interimleder leverer dokumenterte resultater
  5. En dyktig interimleder er en særlig god leder

Flere detaljer vedrørende disse fem egenskapene finner du i Vegard Rooths blogginnlegg, Hva kjennetegner de beste interimlederne? fra tidligere i år.

Det er ingen enkel sak å levere hundre prosent på alle disse fem kriteriene, og svært få (om noen) gjør det. Nøl derfor ikke med å gi din stemme til den kandidaten du mener i størst mulig grad oppfyller disse kriteriene, så vil det være opp til den uavhengige og særdeles profesjonelle juryen å foreta det endelige valget.

Både interimlederne selv og aktørene i næringslivet og i offentlig sektor, hvor disse har levert resultater, fortjener at det skapes blest rundt dette stadig mer utbredte ledelsesverktøyet. 

Stem på Årets Interimleder 2018 her

Temaer: Interimledelse


Tor Hansen's photo

Av: Tor Hansen

Tor er siviløkonom og tidligere partner i Interimleder. Han har hatt mange ulike lederjobber, både som toppleder, økonomisjef, salgsdirektør og markedsdirektør i en rekke selskaper innen bransjer som IT, telekom, industri og eiendom.

Følg på LinkedIn

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2000 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

gratis-guide-exit-planning-CTA

Siste innlegg