<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=633460&amp;fmt=gif">

Hvordan lykkes med endringsledelse

Av Ingrid Tjøsvold 20. februar 2018

Finne meg på

Ingrid Tjøsvold på Interimdagen 2018Du har blitt hentet inn for å lede en omstilling og er full av entusiasme og pågangsmot. «Dette kan jeg», tenker du. Usikkerheten kommer allikevel snikende. Det har jo vært mange flinke folk her før deg, og de fikk det ikke til. Hvorfor skal du få det til? 

Denne følelsen forsterkes ofte ved den negative «kraften» som ligger i ordet omstilling som også ledergrupper, styrer og andre besluttende organ reagerer negativt på. Det kan ligge kritikk i endring og omstilling.

INTERIMDAGEN 2018: Få tilgang til video av foredragene her

For den som har som oppgave å kartlegge en vanskelig situasjon og dermed påpeke svakheter er det vanskelig å få lojalitet. Du minnes om at familie og venner er viktige når arbeidssituasjonen er krevende. 

Det er da du må være modig. Ta deg et skikkelig magadrag. Tørre å stå i rollen. Tro på deg selv. Du har jo blitt hentet inn fordi du er kvalifisert, og fordi du har gjort det før. 

I resten av dette blogginnlegget deler jeg mine beste råd, basert på erfaring fra min egen lederkarriere, til hvordan du kan gjennomføre en vellykket endringsprosess i din virksomhet.

LES OGSÅ: Ledelse og endringsledelse – lettere sagt enn gjort »

1. Skaff deg oversikt over utfordringene og sett hovedfokus

Skaff deg et overblikk ved å snakke med folk i organisasjonen. Noen av de beste ideene jeg har fått spilt inn kom fra formenn, førstelinjeledere og selgere. Det er ikke alltid de kommer fra direktørene eller de som har gått lengst på skolen. Inkluder også de tillitsvalgte. De har lang fartstid, forkjærlighet til bedriften og er gode støttespillere.

Deretter må du identifisere inntekts- og kostnadsdriverne. Hvilke hull må vi gjøre mindre (og større) for å forbedre resultatet? Så må du sette hovedfokus. Hva er de fire eller fem viktigste områdene i neste periode? Etabler tydelig resultatansvar og formuler deg enkelt.

Identifiser tiltakene og gjennomfør dem raskt. Juster fortløpende. Lag en struktur for oppfølging og rapportering, men hold det på et enkelt nivå. Overvåk retningen, slik at du har styrefart. Kommuniser tydelig og med høy frekvens.

Til sist er det viktig å sikre en bevisstgjøring av lederrollen. Lederne dine må ha et forhold til hvilke viktige påvirkningspunkter de bør være opptatt av, og hvordan de skal være tett på sin egen organisasjon eller avdeling. 

2. Lag en plan og juster

Sett høye mål (og vær fornøyd med litt mindre). Planen bør inneholde følgende punkter:

  • Hvorfor er vi i den situasjonen vi er i? Vær ærlig og baser deg på fakta. Hva er problemet? Hvor mange millioner er vi i minus? Hva skyldes det?
  • Hvordan kommer vi oss ut av knipa? Plan og forventet effekt.
  • Hvordan ser tidslinjen ut? Kjør raske prosesser. Det er skånsomt, opprettholder produktiviteten og hindrer oppbygging av frustrasjon, usikkerhet og sykemeldinger.
  • Hvilken effekt vil vi oppnå? Besparelse og forventet resultat.
  • Hvordan påvirkes organisasjonen? Beskriv ny møte- og rapporteringsstruktur, hvem som har ansvar for hva og formålet med hver stilling. Du vil garantert finne en del oppgaver dere kan slutte å gjøre og som antakelig ingen vil savne.  

LES OGSÅ: Ledelse og endringsledelse i digitaliseringens tidsalder »

3. Hold motet oppe – styr på målet! 

Alle øyne er på deg, så behold roen og ha blikket festet på målet. Jeg anbefaler å skrive ned historien om hvor dere er på vei. Skriv i vi-form og fortell den til alle i organisasjonen. Repeter den også for deg selv. Dette bidrar til stø kurs

Still spørsmål om endringene som er igangsatt: «Hvordan gikk det med den kontrakten?», «Hvordan går det prosjektet?», «Hvor mye penger tjente vi i forrige uke?». Få folk til å se løsningene selv. Vær raus med positiv feedback og marker små seire. 

Skaff deg erfarne støttespillere, som har intern tillit, organisatorisk klokskap, og som kan selge budskapet om deg som leder. Og ikke minst, ta ansvar for deg selv. Da mener jeg nok vitaminer, nok søvn og nok frisk luft.

Endringsledelse er både krevende og givende, på én gang. Men når man ser hvilken forskjell man er med på å gjøre, så er det verdt det. Det gir ekte arbeidsglede å være med å sette ny kurs som bedrer lønnsomheten og utvikler bedrifter. 

Har du kommentarer eller erfaringer du vil dele, så hører jeg gjerne fra deg i kommentarfeltet. 

Redaktørens kommentar: Ingrid er en handlekraftig endringsleder som har gjennomført mange endringsprosesser. Hun liker mye bedre å gjøre det enn å snakke om det, men jeg vil si hun er en mester i begge deler, noe vi fikk erfare på Interimdagen 2018, hvor hun var en av foredragsholderne.

Få gratis tilgang til video av foredragene her

Temaer: Ledelse, Endringsledelse


Ingrid Tjøsvold's photo

Av: Ingrid Tjøsvold

Ingrid Tjøsvold har lang og variert erfaring fra mange norske bedrifter, både som leder og styremedlem. Noen av disse er blant de største innen sin bransje, som Hansa, Mesta, Rieber & Søn, RenoNorden, Entra og nå YIT. I flere av selskapene har hun gjennomført store omstillinger og endringer, både av strukturell og kulturell karakter.

Følg på LinkedIn

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2000 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

Få gratis tilgang til video av foredragene her

Siste innlegg