Hvorfor presterer en interimleder bedre?

Av Geir Erik Lian 15. september 2020

Finne meg på

Hvorfor presterer en interimleder bedre?«Bukken og havresekken», tenker du kanskje. Men det er faktisk kundene våre som forteller oss at interimledelse i deres situasjon er det beste alternativet. Det er minst seks grunner til dette.

Når vi får et oppdrag med å besette en lederposisjon, har kunden konkludert med at interimledelse er den beste løsningen sammenlignet med alternativer som fast ansettelse, internt opprykk, innleie av konsulenter, gullgraving i nettverket eller det verste av alt – å ikke gjøre noen ting. Det at vi i snitt innfrir forventningene med hele 5,1 på en skala fra 1-6, viser at de også etter fullført oppdrag føler at de har fått value for money, som kollega Vegard Rooth nylig skrev om.

Basert på snart 20 år i bransjen har vi identifisert minst seks grunner til at interimledelse er en optimal løsning:

1. Erfaring og gjennomføring

Interimledere er senior-ledere med lang erfaring. De baserer ikke rådene og tiltakene sine på teori og «foilware». I motsetning til konsulenter, som har sin styrke i analyse og rådgivning, er interimlederen i tillegg rå på gjennomføring. Kunden står altså ikke bare igjen med en oppskrift på hvordan oppgaven skal løses, men får den faktisk også utført med en interimleder på plass.

Les også: Hva kjennetegner de beste interimlederne?

2. Riktig kompetanse

Det er ikke sjelden at det skjer ting i bedriften som strengt tatt krever annen erfaring og kompetanse enn den man har. Ofte kan ledelsen forsøke å adressere behovet med de ressursene og den kompetansen man allerede har. Risikoen er åpenbar: Man treffer ikke optimalt, og resultatet blir deretter.

Ved å etablere en tydelig behovsbeskrivelse sammen med en aktør som Interimleder vil denne kunne finne en toppkvalifisert interimleder for den konkrete oppgaven du står overfor.

Interimlederen vil, i motsetning til en intern kandidat, (som fort må «stå i spagat» for å frigi tid til nye utfordringer, samtidig som de ordinære oppgavene tar oppmerksomhet), raskt være på plass og vie all sin konsentrasjon og innsats til den definerte oppgaven som venter. I tillegg vil som regel interimlederen være «positivt overkvalifisert» for oppgaven, med omfattende erfaring fra lignende oppdrag og situasjoner.

Behovet for en spesifikk kompetanse eller erfaring kan også være kortvarig eller tidsavgrenset. En viktig vurdering kan være hvorvidt det er hensiktsmessig å tilegne seg dette internt. Ofte vil svaret være at man får en bedre løsning ved å leie inn en interimleder for den perioden det gjelder.

Les også: Tre trekk som kjennetegner en innovativ leder

3. Akutt behov

Årsakene til at en virksomhet kan få akutt behov for lederkapasitet kan være mange: fra en dramatisk fratredelse av daglig leder eller annen kritisk lederkompetanse til uventet sykdom – og av en eller annen grunn har slike situasjoner en tendens til å oppstå når man minst trenger det.

I stedet for å bruke tid på å prøve å fylle mangelen med eksisterende ressurser, og i mange tilfeller ende opp med å spre seg for tynt, vil det beste alternativet være å raskt få på plass en erfaren og kompetent interimleder. Gode interimledere «lander løpende» og setter umiddelbart i gang med oppgaver, samtidig som de tilegner seg bedre forståelse og innsikt i organisasjonen i de første dagene og ukene i oppdraget.

Å identifisere den riktige interimressursen er naturlig nok helt avgjørende. En profesjonell interimleder-leverandør har gode rutiner for dette, og vil sammen med kunden finne den riktige personen i løpet av få dager.

4. Objektivitet

Mange organisasjoner er, bevisst eller ubevisst, i et «spor» og greier ikke å få et objektivt bilde av sin egen situasjon.

Hvis vi forestiller oss en virksomhet som har økonomiske utfordringer, så vil en ressurs utenfra ofte kunne ta den reelle «pulsen» og kartlegge situasjonen med nye øyne. For styret eller daglig leder vil interimlederen kunne være en «livredder» og bidra til at nødvendige tiltak blir identifisert og iverksatt, slik at man får lagt om kursen i tide.

De fleste virksomheter, uavhengig av økonomiske eller andre forhold, vil normalt ha nytte av at en utenforstående en gang imellom, etter å ha arbeidet i eller for virksomheten, gir sine refleksjoner og råd om drift, organisering osv.

5. Integritet

Følgende er et sitat fra en av våre erfarne interimledere: «Jeg står utenfor det interne spillet om posisjoner.» Brutalt sagt så har ikke interimlederen hverken fortid eller fremtid i virksomheten. Det betyr at han eller hun kan fokusere all sin tid og kompetanse på oppgaven, uten å miste fokus på grunn av andre vurderinger – og dermed får oppdragsgiver det beste resultatet.

Av og til oppstår det situasjoner i organisasjoner som er krevende på mange plan. Et eksempel kan være nedbemanningsprosesser, hvor en interimleder utenfra, i tillegg til å ha den riktige erfaringen og kompetansen, kan operere uten historiske eller personlige bindinger til organisasjonen. Dette gjør interimlederen uavhengig og i stand til å raskt og effektivt levere det beste resultatet.

Les også: Interimledelse er lederskapets elitedivisjon

6. Varig endring og forbedring

Til sist er det verdt å nevne at den kompetansen og erfaringen en dyktig interimleder besitter vil smitte over på resten av organisasjonen. Ofte ser vi at en innleid interimleder etablerer nye og forbedrede rutiner og prosesser i virksomheten, og dette er selvfølgelig noe den vil nyte godt av også etter at interimoppdraget er avsluttet. I tillegg vil det være en ikke ubetydelig kompetanseoverføring til de medarbeiderne som har gleden av å få jobbe tett sammen med interimlederen i den tiden oppdraget varer.

 

7. Forutsetninger for suksess

Selv om punktene over får en interimleder til å fremstå som en bombesikker løsning, så er det noen forutsetninger som må være på plass for at oppdraget skal bli en suksess.

Når vi kobler en interimleder med en oppdragsgiver, presiserer vi alltid at interimlederen ikke er et supermenneske, og at oppdragsgiver også må bidra til resultatet. Det er spesielt tre kritiske elementer oppdragsgiver må tenke gjennom og sørge for at er på plass:

  • Avklare behovet og være tydelig i bestillingen av oppdraget. Hva er formålet, og hva skal konkret oppnås?
  • Interimlederen må ha de nødvendige rammebetingelser og fullmakter.
  • Kunden må stille seg spørsmålet: «Hvor stor endringsvilje har vi egentlig?»

Med dette på plass har interimlederen de beste forutsetninger for å kunne gjennomføre sin etappe med glans, og deretter gi stafettpinnen videre til neste løper.

Interimledere presterer bedre

Vi stiller oss, muligens ikke helt uventet, bak tilbakemeldingene fra våre kunder om at interimledere presterer bedre. Noen av de viktigste årsakene har jeg argumentert for i denne artikkelen. Hvis du og din virksomhet står overfor krevende oppgaver, kan det godt tenkes at en prat med meg eller en av mine kolleger i Interimleder AS kan være nyttig.

Les mer om hva vi tilbyr eller kontakt oss

Temaer: Interimledelse


Geir Erik Lian's photo

Av: Geir Erik Lian

Geir Erik Lian er seniorrådgiver i Interimleder. Han har hatt en rekke salgs- og lederstillinger i virksomheter innen IT-sektoren, blant annet i HP, e-Boks og Lenovo, hvor han var Country Manager.

Følg på LinkedIn

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

New Call-to-action

Siste innlegg