Kåring av Årets Interimleder

Statutter

Kåring av Årets Interimleder

 1. Prisen "Årets Interimleder" deles ut en gang per år
 2. Prisen skal tildeles en person som har vært utleid som interimleder det aktuelle år
 3. Prisvinneren skal ha markert seg særlig som god leder, og må kunne vise til oppnådde resultater iht. oppdrag (f.eks. markedsmessig, økonomisk, organisasjonsmessig etc.)
 4. Prisvinneren har levert verdi for kunden, både monetært og immaterielt. Han eller hun har vist en svært god evne til å komme raskt inn i organisasjonen og gjort nødvendige grep. 
 5. Prisvinneren bør gjennom sitt virke fremstå som et forbilde for andre interimledere og bør ha bidratt aktivt til å dele av sin kompetanse og fremme interimledelse i Norge. 
 6. Juryen som vurderer kandidatene og kårer prisvinneren skal bestå av minst tre personer. Av disse skal én være representant fra styret i Interimleder AS. Blant jurymedlemmene ellers bør ulike deler av norsk næringsliv være representert, fortrinnsvis med lik fordeling kvinner og menn.
 7. Forslag til kandidater kan fremmes av kunder, jurymedlemmer, ansatte i bedrifter utover aktive interimledere, og andre kvalifiserte.
 8. Prisen deles ut på den årlige interimdagen
 9. Dersom juryen ikke finner en verdig kandidat, kan styret i Interimleder AS beslutte at prisen ikke skal deles ut det aktuelle året.
 10. I tilfelle avstemmingen skulle være lik, har lederen i juryen dobbeltstemme.

 

Hensikten med prisen

Prisen "Årets Interimleder 2019" deles ut i januar 2020. Hensikten med kåringen er å skape ekstra engasjement rundt verdien av særdeles god interimledelse og gjøre interimledelse enda mer attraktivt - både for kunder og eksisterende/fremtidige interimledere. Prisen skal også bidra til å sette interimledelse som fag ytterligere på dagsorden til nytte for både interimledere og kunder, slik det i lengre tid har vært praktisert i andre land.

 

Prosessen

Fase 1 - Nominering av kandidater

 • Annonsering og åpning for forslag til kandidater (19.09.2019)
 • Forslags-/nominasjonsperiode (19.09.2019 - 30.11.2019)
 • Avstemming/referanser: (01.12.2019 - 31.12.2019)
 • Innhenting av uttalelser fra referansepersoner (01.12.2019 - 25.01.2020)

Fase 2 - Kvalitetssikring og vurdering av kandidater

 • Sammenstilling og kvalitetssikring av informasjon om kandidatene (01.01.2020 - 25.01.2020)
 • Juryen kvalitetssikrer og nominerer inntil 3 kandidater (27.01.2020)
 • Juryen velger Årets Interimleder (27.01.2020)

Fase 3 - Kåring og utdeling av prisen

 • Presentasjon av de nominerte og utdeling av prisen (28.01.2019 - Interimdagen 2020).

Juryen legger vekt på

I kåringen av Årets Interimleder 2019 vektlegger juryen først og fremst kandidatens evne til å løse selve interimoppdraget innenfor den definerte rammen. Vinneren har på en positiv måte bidratt til å forbedre oppdragsgivers resultater gjennom raskt å komme inn i organisasjonen og ta nødvendige grep. Kandidaten har på en forbilledlig måte vist tydelig lederskap gjennom involvering, handlekraft og høy kompetanse. I tillegg får kandidaten positive tilbakemeldinger fra oppdragsgiver på sin evne til å se de ansatte og stille klare krav/forventninger.  

Kort om juryen

Cecilie Skarphagen - Leder av juryen
Mer enn 20 års erfaring fra ulike topplederstillinger innen HR i nasjonale og internasjonale selskaper innenfor blant annet offshore, energioptimalisering, varehandel, trykkeri og flyselskap. Åtte års erfaring som selvstendig konsulent, samt innehatt flere stillinger som daglig leder.

Are Skeie, Backer Skeie
Are er en av gründerne av BackerSkeie. Han har jobbet med Executive Search og rekruttering siden 2004, med hovedfokus på ledere og nøkkelpersoner til sektorer som bank, finans & forsikring, eiendom & entreprenør og offentlig sektor. 

Magne Amundsen, Visindi AS
Magne var med på å starte Visindi AS i 2004, og ledet selskapet frem til april 2010. I dag jobber han i hovedsak med lederutvelgelse i privat og offentlig sektor. Magne har også operativ ledererfaring fra energibransjen, hvor han jobbet frem til han startet som konsulent i Mercuri Urval i 1994. 

Hege Sundquist, styremedlem Interimleder AS
Hege har erfaring fra styrearbeid både i Interimleder og i frivillige organisasjoner. Hun har vært selvstendig næringsdrivende siden 2009, med spesialisering på endringsprosesser, og har hatt flere interimoppdrag, blant annet for Ontime Logistics, Elite Foto og Kirkens Nødhjelp.

 

Vil du delta på Interimdagen 2020?

Meld deg på Interimdagen 2020