interimleder leder et møte med kolleger på et møte

Gratis seminar, tirsdag 19. mars 15:00 -17:00

Verdidrivende endringsledelse

I samarbeid med advokatfirmet Bull inviterer Interimleder til ettermiddagsseminar!

Mange virksomheter opplever utfordrende tider, og kan ha behov for endringsledelse for å lykkes i morgendagens marked. Omstilling kan bety endringer i organisasjonen, restrukturering, klargjøring for en transaksjon eller konsolidering etter oppkjøp. Interimledelse kan tilføre verdi i slike endringsfaser. Vi deler konkrete ledererfaringer og ser på hvordan det rettslige landskapet bør få betydning for veikartet.

Tid: Tirsdag 19. mars kl 15 - 17
Sted: Universitetsgata 9 (Bull)
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 15. mars

Agenda:

  • 15:00 Velkommen
  • 15:10 Jon Sivert Nielsen og Vegard Rooth, Interimleder: Erfaringer fra forskjellige typer interimoppdrag. Motivasjon for endring og utvikling.
  • 16:00 Erlend Balsvik, Bull: Er selskapet klart for fremtiden? Et rettslig overblikk
  • 16:20 Kjersti Borgen, Bull: Arbeidsrettslig handlingsrom i endringsprosesser
  • 16:40 Anette Mellbye, Bull: Verdien av god compliance
  • 17:00 Spørsmål/mingle

Seminaret er egnet for interimledere samt ledelse, styre og eiere av etablerte virksomheter.

Velkommen til en ettermiddag fylt med nyttig innsikt og praktiske råd!

Fri påmelding, begrenset antall plasser. Enkel servering.