Skip to content
07.05.2015

A little less conversation, a little more action

Etter forrige fullførte interimlederoppdrag fikk Tor Erik Westvik tilbud om fast stilling. Det takket han høflig nei til. Forvalterrollen er ikke hans kopp te. Det må skje noe!

- Et av mine første interimlederoppdrag kom via et styremedlem som ringte meg og sa: ”Tor Erik, jeg sitter i et styre i et firma – vi vet ikke om vi tjener eller taper penger. Kan du hjelpe oss med det?” Man tenker: ”Er det mulig?” Men det var fakta, forteller Westvik.

Fra leder til konsulent med linjeansvar

Med over 20 års erfaring fra internasjonale lederroller innen økonomi og ledelse, i alt fra små oppstartsbedrifter til multinasjonale konglomerater, har han vært ute en vinternatt før og har strategisk økonomistyring i ryggmargen.

- I 2007 begynte jeg å jobbe som konsulent, men fikk smaken på interimlederoppdragene i virksomheter som har reelle behov og ønsker å gjøre noe. Du er omtrent som en innleid konsulent, men forskjellen er at du får linjeansvar. Du gir ikke bare råd, men må finne ut hva som skal gjøres og så gjennomføre det innenfor en begrenset tidsperiode. Det gir deg høy motivasjon og gjennomføringsvilje, reflekterer Westvik.

I oppdrag for InterimLeder

Tor Erik Westvik synes det er en styrke å være en del av miljøet i InterimLeder og er nå i et oppdrag for et datterselskap av et større internasjonalt konsern.

- De har vokst kraftig de siste tre årene og har store muligheter til å ta markedsandeler i Norge. Jeg har blitt leid inn for å få på plass økonomiske styresystemer som kan hjelpe firmaet til å ta bevisste og gode valg både på strategi, valg av satsningsområder og hvordan man følger opp at man er på rett vei, forteller Westvik.

- De rapporteringsinstruksene vi får fra morselskapet betyr ingen ting for den lokale driften. Vi må finne styringssystemer som fungerer bra lokalt. Det gjelder også for måten man segmenterer kundebasen. Når man sentralt finner en ny bransje og sier: ”Her må vi gå inn i”, uten å vite om det er riktig i Norge, blir det min jobb å si fra om det.

Erfaring fra utlandet verdifull i norske nedgangstider

Noen av trendene i tiden er den stadig økende internasjonale handelen og nedgangstiden som har rammet olje- og gassindustrien her til lands.

- Norsk næringsliv har i de siste 30 årene vært preget av bare oppgang, mens resten av verden har opplevd både oppturer og nedturer. Ledere med erfaring fra nedgangstider i internasjonale oppdrag vil være gull verdt når det nå ser ut til å bli tøffere tider i Norge.

Startups bør vurdere å investere i interimledere på deltid

En annen trend er den store verdiskapningen som skjer lokalt her til lands i små gründerbedrifter. For denne typen virksomheter har Westvik følgende råd:

- Gründere bør vurdere å leie inn interimledere. Man har kanskje ikke budsjett til en heltidsstilling, men en erfaren interimleder kan utrette mer i en 20-40% stilling enn en mindre erfaren økonomisjef får gjort i full stilling. Det er noe å tenke på, avslutter Westvik.