Skip to content
30.04.2016

Fremtidens arbeidsliv vil være annerledes enn i dag, og fremtiden er allerede her

Alt tyder på at det i fremtidens arbeidsliv vil være flere seniorer i arbeid enn i dag, hvor de over 50-55 har problemer med å få jobb. I tillegg vil det være langt flere frilansere eller "løsmedarbeidere" enn det er i dag. Fleksibilitet vil også være et viktig stikkord – lik det eller ikke!

Hvorfor vil arbeidslivet endre seg?

Norge er, som andre land, i en situasjon hvor antall eldre øker dramatisk. Dette ikke minst på grunn av at mennesker lever mye lengre enn tidligere. Vi som var babyboomen etter krigen har nå kommet til skjells år og alder.

I følge Ingrid Finboe Svendsen, direktør i Arbeidstilsynet (ref. sak fra Aftenposten 25. april 2016): Om bare 14 år (i 2030) vil arbeidstakere i alderen 55-64 år utgjøre 30 % av den totale arbeidsstyrken i Europa. De som er seniorer blir eldre og friskere. Hun uttaler også at undersøkelser viser at det er seniorene som gleder seg mest til å gå på jobb. Det er også de som synes de mestrer jobben sin best. De er dessuten lojale og glade i jobben sin

Verden endrer seg også fortere og fortere. Seniorforsker Robert Salomon ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) uttalte følgende i Dagbladet 4. april i år: "Vi ser tendenser allerede nå til at det tradisjonelle partssamarbeidet står i fare. Nylig sa Expert-kjeden opp tariffavtalen med de ansatte, og det vil vi nok se mer til. Det vil føre til et hardere arbeidsmiljø med mer konkurranse internt mellom ansatte."

Stort behov for å vokse og krympe - hele tida

I tillegg vil endringene gjøre at mange bedrifter får et stort behov for å vokse og krympe – hele tida når det gjelder antall personer som vil jobbe for dem. Dette i tillegg til at kravet til kompetanse i bedriften endrer seg raskt. Det vil føre til færre fast ansatte. Bedriftene vil kontinuerlig ha et stort antall midlertidige ansatte/innleide og knytte til seg spisskompetanse etter behov. På den måten vil de kunne være konkurransedyktige.

Daglig leder i HR Norge, Even Bolstad, uttaler følgende i Dagbladet 4.april: "Deloitte har i en studie anslått at 30-40 % av kompetansen i framtidas virksomheter vil være tilknyttet i en eller annen form, ikke ansatt."

Hva så med arbeidstakerne? Vi møter flere og flere både yngre og eldre arbeidstakere som sier: "Jeg ønsker å jobbe med det jeg er god på – forskjellige steder." Det betyr at det utvikles en større grad av spisskompetanse/spesialisering som bedriftene kan trekke på når behovet oppstår. Dette er personer som vil rendyrke sin kompetanse og bruke denne i forskjellige settinger. Å være ansatt et sted er ikke noe mål i seg selv.

Voksende skare av løsmedarbeidere

Det betyr at vi går en virkelighet i møte som er ganske annerledes enn i dag. Jeg er klar over at mange kjemper mot denne utviklingen, ikke minst fagforeninger, men jeg er også sikker på at denne utviklingen vil komme uansett - mye fordi vi mennesker ønsker å jobbe på andre måter enn vi gjør i dag. Skal bedriftene være lønnsomme fremover må det en mye større fleksibilitet til enn det vi ser i dag.

Jeg er også overbevist om at fagforeninger og andre som kjemper mot dette er enig i at uten lønnsomme bedrifter vil det ikke bli noen arbeidsplasser – og det er ingen tjent med! I tillegg får vi en voksende skare av mennesker som nettopp ønsker å være løsmedarbeidere og bruke sin spisskompetanse forskjellige steder.

Vi som jobber med utleie av ledere ser allerede i dag en økende trend på at bedrifter fokuserer på å få inn riktig kompetanse og lederskap til rett tid, med en fleksibilitet som gjør raske endringer mulig når nye behov oppstår. Det betyr også flere jobber for de som er erfarne og "godt voksne".