Skip to content
06.09.2013

Frydenberg: - Interimledelse er medisinen med best virkning på kort sikt

Eks-konsernsjef i Posten, Kaare Frydenberg, har jobbet som leder i 36 år, og har vært med på å leie inn mange interimledere. Når det oppstår et akutt behov for en leder er han klar på at interimledelse er den beste medisinen.

Vi intervjuer Kaare Frydenberg på telefonlinjen til kontoret hans i Saga Management på Filipstad Brygge i Oslo, hvor han er partner konsulent.

Til daglig bistår han eiermiljøer og styrer som har virksomheter som skal gjennomgå strukturendringer, effektivisering eller oppkjøp. På spørsmål om hans erfaringer med å skaffe en kvalifisert leder raskt, er svaret klart og tydelig:

- Når en akutt situasjon oppstår, og en leder må på plass er det to vesentlige ting som må klaffe. Det må skje fort. Og du må få inn ferdig kompetanse. Da er en interimleder det beste virkemiddelet et styre kan ta i bruk. Det er som en vitamininnsprøytning, og gir alltid gode resultater, sier Frydenberg.

En løsning for ulike akutte situasjoner

Frydenberg peker på at det tar 8 til 9 måneder å ansette en leder, når man først skal utarbeide en grundig spesifikasjon, gjøre søk og forhandle kontrakt, og så fullføre ventetiden, da dyktige mennesker som regel har lang oppsigelsestid. Den tiden har man ikke når viktige lederposisjoner er ubesatt eller kritisk kompetanse mangler.

- I ett konkret eksempel hvor jeg var inne som rådgiver var selskapet på kanten av stupet, og eierne var usikre på hva de skulle gjøre. Så sa daglig leder opp jobben sin. I denne akutte, alvorlige situasjonen ble løsningen å sette inn en interimleder som var på plass innen få dager, mens styret fikk tid til å bestemme seg for hva de skulle gjøre videre.

Unge konsulenter i fri utfoldelse ikke et alternativ

Konsulentbransjen har i det siste fått hard medfart, blant annet i Dagens Næringsliv, som 15. april rapporterte om ”Prisskvis i konsulentbransjen” og at næringslivet er lei av juniorer og etterspør seniorer med breddeerfaring. Dette er en situasjon Frydenberg er godt kjent med.

- Jeg kjenner meg godt igjen. Hele konseptet i Saga Management bygger på den erkjennelsen. De fleste av oss som har vært linjeledere lenge er relativt lei av 27-åringer i fri utfoldelse. Misforstå meg rett, de er utmerket til sitt bruk, men man kommer ikke unna at fartstid og erfaring er det mest verdifulle du kan ta med deg inn i en lederposisjon.

Gjennomførere vs. rådgivere

Frydenberg understreker også at de to rollene har helt ulike utgangspunkt og forutsetninger.

- En interimleder stiller med alle fullmakter. En konsulent vil aldri ha det, og kun være en rådgiver. En interimleder er resultatansvarlig. Derfor kan også interimledere tillate seg å være hard i klypa når det trengs. Konsulenter har en tendens til gå i fella hvor de tenker at oppdraget er det viktigste.

Et råd til virksomheter som vurderer å leie interimleder

Frydenberg er klar på at det akutte behovet for en leder skyldes en systemfeil, og at det er langsiktighet som vil hindre at den oppstår igjen. Til virksomheter som befinner seg i en slik situasjon har han følgende råd:

- Vær bevisst på hva du ønsker å få løst på kort sikt gjennom en interimleder, og jobb hele tiden for den langsiktige løsningen. Interimledelse er medisinen med best virkning på kort sikt, og du kan ha en erfaren toppleder, mellomleder eller prosjektleder på plass innen kort tid. InterimLeder AS har 10 dagers garanti, og min erfaring er at de holder det de lover.