Skip to content
10.12.2009

Gasellebedrift for andre året på rad

InterimLeder AS er kåret til Gasellebedrift i 2008 og 2007. Dette viser at InterimLeder AS har doblet omsetningen de 4 seneste årene med positivt driftsresultat. Antall gaseller har sunket i 2008 i forhold til 2007 på grunn av vanskelige markeder. InterimLeder AS hadde derimot solid omsetningsvekst.

Vi fortsetter den gode utviklingen i 2009 med 4 personer på full tid med å finne meget kvalifiserte kandidater til oppdragene vi får inn. I tillegg har vi 0,5 årsverk i administrasjonen. Det gir en effektiv organisasjon med all fokus mot å gi kundene de beste kandidatene til oppdragene. Vi har nå nærmere 900 meget godt kvalifiserte interimledere i basen vår. Det gir oss et konkurransefortrinn mot våre konkurrenter. InterimLeder AS er Norges eneste bedrift som spesialiserer seg på interimledelse eller management for hire og har 10 års jubileum i 2010..

Vi tror at virksomhetene vil styrke sin konkurransekraft i årene som kommer ved å sette inn riktig kompetanse til riktig tid. Fleksibel arbeidskraft vil styrke bedriftene og skape flere personer i arbeid. Markedene er mer åpne enn tidligere slik at alle bransjer blir påvirket av internasjonale konjunkturer. Med fortsatt vekst i statlige budsjetter, vil norsk eksportindustri få svekket konkurranseevne. Derfor må det norske næringslivet få så gode rammevilkår som mulig. Interimledelse kan være et av virkemidlene til å sikre økt konkurransekraft.