Skip to content

Generasjonsskifte i bedrifter

26.06.2012

Når en bedrift står foran et generasjon eller eierskifte oppstår det ofte en god del usikkerhet. Mye av usikkerheten er knyttet til hvordan denne prosessen skal ledes og hvilke risikofaktorer som eiere og styre står ovenfor.

Interimleder AS har en database på over 1400 topp kvalifiserte ledere til utleie på svært kort varsel. Blant disse kan du finne en person som har erfaring fra slike skifter og kan gjennomføre operative tiltak og drifte selskapet i en kritisk overgangsfase. Vedkommende kan ofte vise seg svært nyttig i å bistå selskapet med å få på plass en permanent ledelse. Dermed kan risiko ved eierskifter/generasjonsskifter minimeres, momentum holdes og verdiene sikres.