Skip to content
12.06.2015

Interimledelse – også et meget godt verktøy når ikke alle piler peker oppover!

Vi er i dag i en situasjon som er utfordrende for mange bedrifter. Utsiktene fremover er litt mer usikre enn det man er vant til og det er ikke så lett å si hvor veien går videre. Hva gjør man når man enten må nedskalere eller er usikker på om man skal ansette nye? Kanskje det er tid for å leie inn en interimleder?

Interimlederen - en som har gått veien før

En interimleder er en "positivt overkvalifisert" og erfaren leder som har gjort det før. Derfor kan han eller hun gå rett inn i en bedrift og fungere fra dag én.

Interimledere kan tilføre stor verdi i turn-arounds i både små og store virksomheter og bidra med å tilføre ny kompetanse eller kapasitet, ved å ta ansvar for prosjekter.

Kanskje trenger man å nedskalere bedriften raskt? Interimledere kommer utenfra, har ingen historiske bindinger til selskapet og heller ingen ambisjoner om fremtidige faste stillinger. 

Som en kunde sa: "Vi har hatt en flott vekst med dagens leder, men det er også ganske klart at han er ikke den som er riktig til å nedskalere virksomheten. Det strider mot hans natur!"

Fleksibilitet

En av de store fordelene med å bruke interimledere er fleksibiliteten. De kan være på plass i løpet av 10 dager og du har en oppsigelsesfrist på 1 uke. Det betyr at du hele tiden har handlingsrom til å endre situasjonen hvis det blir nødvendig. I en usikker tid binder firmaet seg ikke opp med store faste kostnader.

Hvordan finner du riktig person?

Vi har en base med over 1400 ledere, så sjansen for å finne akkurat riktig person for din situasjon er meget stor. Det påløper heller ingen kostnader å finne denne personen, så kom til oss med din utfordring og du vil garantert få rask tilgang på den kompetansen/erfaringen du har behov for.

For mer info, les noen av våre referanser.