Skip to content
02.10.2010

InterimLeder AS Gaselle i 2010 for tredje året på rad

2009 ble nok et godt år for InterimLeder AS. med en vekst på 11 % i et vanskelig marked, viser selskapet hvorfor de er kåret til Gaselle bedrift for tredje året på rad.

InterimLeder AS har for tredje år på rad lykkes i å bli kåret til Gaselle bedrift i 2010.
Rekrutteringsbransjen fikk hard medfart i 2009, men InterimLeder AS fikk en vekst på 11 %.

Selskapet har vært i markedet i 10 år og er ledende i å leie ut erfarne ledere. I motsetning til mange management-for-hire miljøer som går ut til markedet med få konsulenter å sier de kan løse mange typer oppdrag, gjør InterimLeder AS det på en annen måte. Vi har en base på ca. 950 erfarne interimledere som har kvalifisert deg til å delta i basen vår. Når et oppdrag kommer inn til oss lyser vi oppdraget ut i basen vår. De som er kvalifiserte og er ledige, søker på oppdraget. Den som har oppdraget hos oss, gjør en utvelgelse og presenterer kandidatene for oppdragsgiver som intervjuer og velger hvilken kandidat som skal ta oppdraget.

Fordelen at vi treffer veldig godt med den profilen kunden ønsker. Vi løser forespørslene veldig raskt. Fra vi får forespørselen til interimlederen er på plass, tar det fra noen få dager til ca. 14 dager.

Mange selskaper opplever at sjefen slutter raskt. I mange virksomheter konstituerer styret en person som allerede har en ledende stilling. Det medfører f. eks. at CEO stillingen og CFO stillingen blir løst av en person. Det er sjelden en god løsning, hevder erfarne styremedlemmer. Årsaken er at begge funksjonene blir løst på en lite tilfredsstillende måte fordi tiden ikke strekker til.

Hvis den konstituerte IKKE får lederjobben, forsvinner noe av motivasjonen. Virksomheten kan derfor risikere å miste 2 nøkkelpersoner.

Løsningen er raskt å leie inn en erfaren interimleder i 9 - 12 måneder slik at styret eller ledelsen får ro til å rekruttere den ledige stillingen.