Skip to content

InterimLeder AS med unikt tilbud til bedrifter som skal skifte eier

07.03.2013

I løpet av de neste 10 årene vil norske SMB-bedrifter gjennomgå 50 000 eierskifter. Et eierskifte er en meget viktig prosess, og ofte skal "livsverket" avhendes. Hvordan gjør man dette på en måte som gir best avkastning og som samtidig er skattemessig gunstig og juridisk korrekt?

InterimLeder AS hadde denne uken en workshop med 35 av våre erfarne interimledere som alle har vært med på å gjennomføre eierskifter. Resultatet er at InterimLeder AS nå går ut i markedet med et totalkonsept i forbindelse med eierskifter.

Base med 1400 ledere

InterimLeder AS har en base på over 1400 erfarne ledere med operativ ledererfaring fra et mangfold av bransjer, selskapsstørrelser og fagområder. Det er denne basen som gjør oss til den ledende aktøren innen interimledelse, og vi vil fortsette å tilknytte oss samarbeidspartnere innen ulike områder som jus, M&A, skatt osv. På den måten kan vi være en totalleverandør som kan hjelpe eieren gjennom hele prosessen.

Hjelp fra analyse til gjennomføring av salget

Når man skal selge en bedrift er den viktigste fasen før man kommer til selve salget. Ofte bør slike prosesser starte 2-3 år før selve salgsøyeblikket. Det vi kan tilby er interimledere som kan gi dagens eier hjelp i alle fasene, helt fra en tidlig analysefase til driftsfasen hvor selskapet forberedes til salg og i selve gjennomføringen av salget.

Rett person på rett plass

Med vår store base av interimledere kan du stole på at vi kan sette inn en interimleder med riktig bakgrunn for ditt selskap.