Skip to content

InterimLeder og Deloitte presenterte nytt og unikt Exit Planning-konsept i frokostmøte

31.10.2014

Torsdag 23. oktober var det duket for frokostmøte om Exit Planning. Her presenterte vi vårt nye og unike konsept for salg av bedrifter, et konsept som ble varmt mottatt av deltagerne. 

Du kan lese mer om konseptet på vår dedikerte temaside om Exit Planning, og til og med laste ned en e-bok om emnet. Kort fortalt er Exit Planning en utprøvd prosess i fire faser, fra forberedelse til salg. 

Enhver Exit Planning-prosess starter med at vi går gjennom bedriften rent operativt. Hvilke forbedringspunkter har vi? Hva må gjøres før vi kan starte selve salgsprosessen? Her tilbyr InterimLeder en helsesjekk av bedriften, til en rimelig pris, hvor en erfaren interimleder med riktig kompetanse (ikke en konsulent) gjennomgår virksomheten og avlegger en rapport til ledelsen/eierne.

Så må forbedringene gjennomføres. Her har eierne gjennom InterimLeder tilgang på over 1400 høyt kvalifiserte interimledere, hvor vi vil være behjelpelige med å finne en riktig interimleder som kan være med på å gjennomføre forbedringene. (Dette er vi helt alene i markedet om å tilby.)

Interimlederen kan også fungere som prosjektleder i salgsfasen, hvor han/hun vil samarbeide med profesjonelle selskaper som kan finne riktige kjøpere og gjennomføre transaksjonen. I overgangsfasen til nye eiere, vil interimlederen også kunne fylle en rolle som brobygger og være nøkkelpersonen i denne fasen.

Tilbakemeldingen var udelt positiv, og flere uttrykte: "Det var dette som manglet i markedet!"