Skip to content

InterimLeder på Energikonferansen 28-29 mai

08.06.2013

InterimLeder deltok med stand på en to dagers konferanse for energibransjen arrangert av EnergiNorge på Oslo Plaza 28 og 29 mai.

Konferansen hadde tittelen Smart Strøm (AMS) og Smartgrid i Norge. Det var ca 200 deltakere på konferansen og til sammen 14 utvalgte utstillere.

AMS i alle norske husstander innen 2019

Konferansen hadde som mål å belyse hva som forventes av energibransjen fremover i forbindelse med innføring av automatisk måleravlesning (AMS) for alle målepunkter i Norge. Dette har myndighetene satt som krav at skal være gjennomført innen 1. januar 2019.

Medfører stort behov for kvalifisert ledelse

Dette kravet vil skape et stort behov for kvalifisert ledelse og prosjektledelse i alle faser av gjennomføringen både hos energiselskapene og  leverandørene av utstyr og tjenester til dette området.

InterimLeder tilbyr spesialkompetanse for AMS-prosjekter

InterimLeder AS  viste frem på sin stand hvilke leder-ressurser som kan tilbys fra vår database av topp kvalifiserte ledere og prosjektledere. Disse ressursene kan tilbys i alle faser og behov i de ulike prosjektene som vil bli satt i gang for energibransjens AMS prosjekter i tiden fremover.

Interimleder AS er prekvalifsert gjennom SELLIHCA for levering til energiselskapene, og det var stor interesse for våre tjenester på konferansen.