Skip to content
14.12.2015

Interimledertilværelsen: Raskt inn. Raskt ut.

I et næringsliv hvor endringer er normalen kan det være smart å ha en organisasjon med løse teltplugger. Tor Peter Barfod avslutter i disse dager et 3 måneder langt oppdrag hvor endringene som skjedde gjorde ham overflødig. - Et godt argument for å leie inn ledere, mener Barfod, som allerede har takket ja til ny stilling i et annet selskap.

Som interimledere flest har Tor Peter Barfod solid ledererfaring. Med siviløkonomutdanning fra University of Strathclyde i bagasjen, begynte han som rådgiver i Forsvarsdepartementet i 1991. Fem år senere startet han en 8-9 år lang karriere i konsulentbransjen, etterfulgt av 9 år i ulike lederstillinger i ISS. I de siste 2-3 årene har han jobbet som selvstendig konsulent - og i høst tok han sitt første interimlederoppdrag for InterimLeder.

Tøff konkurranse om interimlederoppdragene

- Da jeg begynte for meg selv ble jeg tipset om InterimLeder av en bekjent. Jeg registrerte meg, gjennomførte intervju hos dem og begynte å følge med på oppdragsutlysningene. Det er mange kvalifiserte personer i databasen deres og konkurransen er tøff, så jeg fikk ikke napp på de første søknadene. Det kom først i oktober i år, da jeg fikk tilslag på stillingen jeg sitter i nå, forteller Barfod.

Hentet inn til internasjonalt teknisk entreprenørselskap

Barfod ble i oktober 2015 hentet inn for å løse et oppdrag for et internasjonalt teknisk entreprenørselskap. Oppdraget gikk ut på å bygge opp en ny avdeling. 

- Selskapet har tre avdelinger. Den avdelingen jeg fikk ansvaret for har til nå vært den minste, men skal nå bygges opp. Min oppgave er å konkretisere et driftskonsept for å tydeliggjøre for markedet hva vi leverer. Samtidig har jeg hatt ansvaret for budsjettprosessen og organisering av avdelingen, forteller Barfod.

Raske endringer

I den korte tiden Barfod har vært i selskapet har det allerede skjedd store endringer. To divisjoner har blitt slått sammen, og hans rolle har blitt overflødig. Selv har han allerede fått tilbud om stilling i et annet selskap - som han har takket ja til. Han har likevel rukket å etterlate seg et solid fotavtrykk:

- På de 2-3 månedene jeg har vært her, har jeg fylt lederposisjonen og samlet den nye avdelingen, dratt den igjennom budsjettprosessen og organisert den slik at den er klar til oppstart og drift 1. januar. Jeg avslutter oppdraget 18. desember, og når du ser på hvor kort dette oppdraget er, synes jeg at det tjener som et godt argument for hvorfor det er smart å leie inn en leder. 

Suksesskriterier for god interimledelse

Vi spurte Barfod om hvordan han ser på forskjellen mellom det å være fast ansatt som leder og å gå inn som interimleder.

- Et interimlederoppdrag er mer et prosjekt enn vanlig linjearbeid. Du vet du har begrenset tid, og at du må levere så raskt som mulig. For å lykkes, må du være veldig "hands on" og operativ. Du må gå rett på mål og være veldig tydelig med det mandatet du har fått, avslutter Barfod.