Skip to content
20.12.2016

Julehilsen fra adm. direktør Vegard Rooth

Når vi i InterimLeder ser tilbake på året vi er i ferd med å avslutte, ser vi et år med høy markedsaktivitet, stabil etterspørsel, litt nedgang i oppdrag, samt noe endring i type oppdrag og hvor de kommer fra. Vi ser dessverre også tilbake på et år med alvorlig sykdom blant våre egne.

Markedsføring

Etter at vi allerede på slutten av 2014 begynte med Inbound Marketing, hvor blogging og senere seminarer utgjør et vesentlig "content" (innhold), har vi lært mye om dette fenomenet. Vi har alltid engasjert oss dypt i våre kunders problemstillinger, men dette har gjort oss enda mer fokuserte, og vi ser en tiltakende effekt av innsatsen. Når vi både ser og hører om bransjeglidninger som en effekt av digitaliseringen som pågår i meget rask takt, er vi glade for at vi var tidlig ute. Vi er også glade for at vi kan tilby våre kunder et så godt verktøy som interimledelse er, i en stadig mer dynamisk forretningsverden. 

Etterspørsel og oppdrag

2016 ble et år med økt etterspørsel fra og oppdrag for sektorer vi har vært lite inne i tidligere. Både staten som eier, og statlige og kommunale virksomheter, er hyppigere representert på kundelisten enn tidligere.

Det mest påfallende i år, er nok likevel antallet HR-direktører og HR-sjefer vi har leid ut. Mange virksomheter har nok hatt HR-aktiviteter av en annen karakter i 2016, enn foregående år. Det er annerledes å drive med HR-arbeid i motbakke enn i utforbakke. Interimledelse er en effektiv måte å sørge for at bedriften har de riktige lederressursene til de utfordringer som skal takles, til enhver tid. Overført til skiverden: Det er ganske naturlig å be Therese Johaug om å ta motbakkeetappene, og la Aksel Lund Svindal kjøre utforbakkene.

Hva vil 2017 bringe?

Inngangen til 2017 virker å bli noe bedre enn inngangen til 2016. Det er igjen toppledere som dominerer antallet oppdrag og forespørsler.

Vi kommer til å fortsette vårt fokuserte markedsarbeid. Allerede 31. januar arrangerer vi INTERIMDAGEN 2017, hvor vi skal kåre Årets Interimleder 2016. Vi har flere gode bloggartikler i "banken" som skal publiseres. Her er Sverre Holen, Mr. Interimleder i Norge, vår sjefsblogger. Dessverre er Sverre alvorlig syk når dette skrives, og vi ønsker god bedring nå i førjulen!

Å bygge kunnskap om Interimledelse som et effektiv verktøy for et dynamisk lederskap i norsk arbeidsliv, vil fortsatt være et hovedfokus. Dette fokuset vil også gi vekst i etterspørsel og kvalitet i leveransene til våre kunder. Interimledelse gjør Norge mer effektivt!

 

Vi ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt interimår i 2017!