Skip to content
04.11.2014

Leid inn som interim mellomleder - ble toppleder

Da Amesto Accounthouse omorganiserte, oppstod et behov for å dekke en mellomlederrolle inntil en permanent løsning var på plass. InterimLeder leverte en meget godt kvalifisert interimleder på få dager. Ett år senere har hun blitt rekruttert til stillingen som adm. direktør i den norske delen av virksomheten.

- Dette er en solskinnshistorie, sier Erik Vaag, som er adm. direktør i økonomihuset Amesto Accounthouse, med 170 ansatte i Norden. Amesto Accounthouse er en del av Amesto Group, som omsetter for rundt 900 millioner. 

Hørte om først om interimledelse hos Coca-Cola 

Vaag ble kjent med interimledelse som konsept i sin tid som HR-direktør i Coca-Cola:

- For åtte-ti år siden var interimledelse som konsept prematurt i Norge, mens det i Coca-Cola-systemet var et etablert verktøy. Det var i Coca-Cola jeg først stiftet bekjentskap med InterimLeder AS, da vi fikk et akutt behov for å fylle en supply chain manager-rolle. InterimLeder leverte en dyktig person på kort varsel, et oppdrag vi var meget fornøyd med.

Fra interim mellomleder til toppleder

For ett år siden meldte behovet for mellomlederkompetanse seg på nytt for Erik Vaag, nå i Amesto Accounthouse. 

- På få dager fikk vi servert tre kandidater. Hun vi valgte har vært her i snart ett år nå, og posisjonerte seg så godt at hun nå har blitt ansatt som adm. direktør i den norske delen av selskapet. 

Erik Vaag beskriver det hele som en solskinnshistorie:

- Når situasjonen krever det, trenger du folk som kan gå rett inn i en stilling uten opplæring. Det ligger i kortene at personen må ha rett erfaring og bakgrunn. Som regel har de vært i en tilsvarende stilling før, men kan ta et skritt tilbake og levere der i en mellomløsning. Interimlederen vi leide inn var overkvalifisert for stillingen hun leverte i, og at hun har gjort en så god jobb at hun nå har blitt rekruttert til et nivå hun hører hjemme på, er jo en solskinnshistorie, avslutter Vaag.