Skip to content

Løft i lederutleie

29.01.2016

Finansavisen skriver om løft i lederutleie og har intervjuet Vegar Rooth, daglig leder i Interimleder.

1.455 norske bedrifter med en omsetning over 5 millioner kroner skiftet ut sin leder i fjerde kvartal i fjor. Det viser statistikk Experian har utarbeidet på oppdrag fra Finansavisen. Tendensen er at lederskifter forekommer hyppigere ettersom marked, konkurrenter og rammebetingelser endrer seg raskt.

Det øker også behovet for midlertidige ledere, interimledere som raskt kan være på plass i bedriften; enten for å gjøre en omstrukturering/snuoperasjon eller mens man venter på å få ansatt en ny leder - en prosess som som ofte kan ta 6-9 måneder. 

Les omtale i Finansavisen (PDF)