Skip to content
21.01.2015

- Min jobb som interimleder er å levere en forbedret kontantstrøm

Interimleder Bjørn Gunnar Aase vil to ledermyter til livs: At det tar lang tid å få på plass en erfaren leder og at det å ta i bruk interimledelse er å pådra seg en kostnad.

Vestfoldingen startet karrieren i byggebransjen med å trille steinmel og bygge terrasser med kamerater om sommeren. I dag er 49-åringen bygningsingeniør, diplomøkonom og sertifisert kvalitetsrevisor – og ikke minst, interimleder. For noen få uker siden avsluttet han forrige interimlederoppdrag, hvor han ble hentet inn for å få et prosjekt på skinner på tre måneder. Det lyktes han i, og oppdraget ble avsluttet ved nyttår.

Interimledelse – en investering, ikke en kostnad

En av mytene Aase vil til livs er at interimledelse er en kostnad:

- Mange tror de påføres en kostnad ved å leie inn en interimleder. Men om det er en kostnad har ikke jeg gjort jobben min. Som i alle investeringsprosjekter må man først investere for deretter å høste avkastning gjennom en forbedret kontantstrøm, enten gjennom økte inntekter eller lavere kostnader. 

Mange organisasjonene er ikke klar over alternativene de kan spille på

Etter mange år i lederstillinger i næringslivet har Aase erfart at en del organisasjoner ikke er klar over at de kan løse akutte lederbehov på andre måter enn gjennom interne forflytninger: 

- Man slukker ofte branner gjennom å stille det typiske spørsmålet: ”Skal vi ta Per på lageret eller Trond på økonomi?” Dette er en lettvint men ofte langt dårligere løsning enn å hente inn ekstern hjelp fra en interimleder i en kort tidsperiode. 

Aase mener at fokuset på organisasjonen ofte ødelegger:

- I stedet for å se på oppgaven som skal løses, er man overdrevent opptatt av personens tilknytning til selskapet og at vedkommende kjenner den ”særegne” kulturen. Mange har også en oppfatning om at det tar seks måneder å få på plass en ekstern person, mens de i realiteten kan få på plass en interimleder på få dager, som kan fungere fra dag 1.

Henter ut uforløst potensiale

Som interimleder er Bjørn Gunnars spesialitet å gi bedrifter overordnet strategisk bistand innen forretningsutvikling og implementering og optimal bruk av ledelses- og kvalitetssystemer. Han ser et stort behov der ute for å få inn nøytrale tredjeparter som kan hjelpe dem å hente ut mer av det uforløste potensialet:

- Mange har gode systemer, men klarer ikke å se forbedringspotensialet som blant annet ligger i å innføre gode rutiner og sørge for at alle brukerne har eierskap til systemene. Hvis man føler at systemet er en stein i skoen så har man enten feil system eller man har formidlet det feil. Det kan også være store potensialer å hente i mange bedrifter på endringshåndtering ute i prosjekter, ved å rett og slett ta betalt for det man gjør, og slik oppnå effekter på 15-20 prosent økning i kontantstrømmene, avslutter Aase.