Skip to content

- Min visjon er å gjøre meg selv overflødig

05.10.2017

Når det blir stadig lenger mellom hver gang det tikker inn nye e-poster i innboksen, skjønner Nils Agnar Brunborg at hans jobb i et selskap er gjort. Da har beslutningene kommet så langt ned i organisasjonen at han er i ferd med å bli overflødig. Akkurat slik han ønsker det. 

Nils Agnar Brunborg sitt personlige «industrieventyr» startet i Indonesia på slutten av 80-tallet. Den nyutdannede siviløkonomen fra Bergen hadde satt seg to krystallklare mål: Jobbe internasjonalt og jobbe med industri.

Som controller for Dyno Industrier i Indonesia fikk han i pose og sekk i sin første jobb. Han takket for muligheten med til sammen 15 år i tjeneste for Dyno-konsernet, i flere ulike land og funksjoner.

Med unntak av et kort sidespor til kommunikasjonsbransjen, har Nils Agnar Brunborg holdt seg trofast til industrien og besittet sjefsstolen i flere store produksjonsselskaper siden 2004.

Gjør tallene sorte

At de tre siste selskapene han takket ja til å lede hadde røde tall, var en motivasjon for å ta CEO-rollen snarere enn en betenkelighet.

- Jeg har bevisst valgt å lede store produksjonsselskaper i endringsprosesser, forteller Brunborg, som trives best i lederrollen når det følger med en real utfordring.

- Når det ikke fungerer i verdikjeden, brukes det mye tid på støy. Jo mer økonomisk stresset en organisasjon er, desto mer støy. Flyten i verdikjeden må optimaliseres for å øke lønnsomheten, og da må det som regel større endringer til, forklarer han.

Det har tatt ham fra to til fire år å gjøre røde tall til sorte i selskapene han har snudd hittil. Under hans ledelse har både byggevarer fra Isola og fiskekroker fra Mustad fått nye muligheter og nye markeder. Nå står nok en stor norsk produksjonsbedrift med tradisjonsrike produkter for tur.

Vær, motvind og interimledelse i Jøtul

I januar trådte Nils Agnar Brunborg inn i stillingen som interim CEO i den stolte peis- og ovnsproduksjonsbedriften Jøtul. Selskapet, som har hovedkontor i plankebyen Fredrikstad, har en historie som strekker seg mer enn 160 år tilbake i tid.

Knapt en måned etter at Nils Agnar Brunborg tok over styringen meldte mediene at 30 årsverk ville bli kuttet i tradisjonsbedriften i løpet av første kvartal. Nylig (august 2017) kom også nyheten om at Jøtul legger ned en fabrikk med 17 ansatte i Halden.

Hvilke reaksjoner får det i en organisasjon når en interimleder kommer inn og gjør slike «røsk»?

- Folk forstår som regel at det trengs endringer. Jøtul har tapt penger gjennom mange år. Når omsetningen ikke kan økes, må utgiftene kuttes. Sånn er det bare. Men selvfølgelig berører dette noen mer enn andre, og det er aldri hyggelig å informere de ansatte om at arbeidsplasser må legges ned.

Brunborg forteller at han har en dyktig HR-sjef å støtte seg på i de sakene og beslutningene som gjelder personal. Jøtul har slitt i motvind over tid, og har vært gjennom flere omstillingsprosesser med både opp- og nedbemanninger de senere årene.

- Milde vintre vil fortsatt komme. Været kan vi ikke påvirke! Derfor må vi også slutte å snakke om det, og gjøre noe med det som kan gjøres noe med. Som produktutvikling, sier Nils Agnar Brunborg engasjert.

- Hvis Jøtul lykkes med effektiv og riktig produktutvikling, og i tillegg tar større markedsandeler i Europa, er grunnlaget lagt for volum, lønnsomhet og arbeidsplasser.

Til å strukturere opp prosessene rundt forvaltning av produktporteføljen og produktutviklingen for Jøtul har selskapet hentet inn en annen erfaren leder fra Interimleder AS.

Utålmodig lokomotiv

Nils Agnar Brunborg beskriver seg selv som klar, tydelig og bestemt i lederrollen. Og ekstremt utålmodig - med trykk på ekstremt.

- Jeg vil få ting til å skje, men må jo passe på å ikke overkjøre. Man er lokomotivet, men må ha med seg vognene også! Det er en balansegang.

Han forteller at han er god på å ta beslutninger raskt. Det er ikke nødvendigvis de mest riktige beslutningene som blir tatt med en gang, men da får man heller gå tilbake og korrigere. Det viktigste er at noe blir gjort når noe må gjøres.

Beslutningene tar han basert på erfaringer. Og fakta.

For mye synsing er et sykdomstegn

Nils Agnar Brunborg utstår ikke lange møter hvor diskusjonene er basert på synsing.

- Da går jeg, sier han kontant.

Han mener det alvorlig. Det koster ham ingenting å gå fra møter som ikke har en faktabasert agenda. Antagelser og gjetninger er ikke forenlig med egenskaper som utålmodighet og handletrang.

- For mye synsing er et sykdomstegn. Diskusjonene i et møte bør handle om 90 prosent fakta. Da kan man tillate seg å diskutere 10 prosent synsing, legger han til.

Visjon: Bli overflødig

På spørsmål om hvilken visjon han selv har med seg når han tar plass i sjefsstolen i et nytt selskap som skal omstilles, blir det først stille. Men så kommer det, ikke overraskende, et klart svar på dette også:

- Min visjon er å gjøre meg selv overflødig!

Lange beslutningsveier, eller generell mangel på beslutninger, er ifølge Nils Agnar Brunborg en gjennomgående utfordring i store produksjonsselskaper hvor det lugger i effektivitet og lønnsomhet.

- Endringer som iverksettes må bidra til at det flyter bedre i verdikjeden. I praksis handler det om å få beslutningene så langt ned i organisasjonen som mulig og gjøre folk selvgående.

Han sier at han vet når han har lykkes:

- Når jeg nesten ikke mottar e-poster lenger. Da skjønner jeg at folk klarer seg selv. Jeg har gjort meg selv overflødig.

Tonen er kanskje spøkefull, men like fullt tegner Nils Agnar Brunborg et veldig godt bilde av endringsledelse som har lykkes i praksis. Vi krysser fingre for at det blir stadig færre meldinger til hans mailkonto i Jøtul også.

Nils Agnar Brunborg er en av foredragsholderene på INTERIMDAGEN 2018