Skip to content
09.03.2016

Entreprenørselskap i vekst hentet inn interim prosjektsjef

Entreprenørselskapet Brunbjørn har vokst kraftig siden oppstarten for tre år siden. Fra 5,7 millioner i første driftsår til 50 millioner i 2015. Da selskapet opplevde et umiddelbart behov for å øke kapasiteten innen prosjektledelse var interimledelse et naturlig valg.

Brunbjørn er en totalentreprenør med ekspertise i utbygging av bredbånd og fiberinstallasjoner. Selskapet har hovedkontor i Lillehammer, med hele landet som nedslagsfelt. Vi slo på tråden til styreleder Arne Malonæs.

Fra null til 65 millioner på tre år 

- Vi er et selskap i rask vekst og har i år et budsjett på 65 millioner. Det er i slike perioder man møter organisatoriske utfordringer, og i fjor høst opplevde vi at behovet for å styrke prosjektorganisasjonen ble mer eller mindre akutt. Daglig leder hadde fra oppstarten av vært involvert i det meste, og hadde kontroll på de fleste prosessene. Men etter hvert som antall prosjekter økte, ble det behov for å organisere seg litt annerledes. I den sammenhengen valgte vi å få inn en interimleder som prosjektsjef, forteller styreleder Arne Malonæs på telefon fra Oslo. 

Interimledelse var det beste alternativet

- Alternativet til å leie inn kompetansen vi trengte ville være å ansette. Det ville tatt mellom 4-6 måneder, kanskje mer. Men behovet vårt var umiddelbart, og interimledelse var derfor det beste alternativet for oss. Vi satte samtidig i gang en rekrutteringsprosess for å få på plass en fast person på sikt. 

Behovet: En interimleder som kunne håndtere krevende prosjekter

- De fleste prosjektene vi jobber med blir organisert som totalentrepriser etter NS 8407. Alle som har drevet med prosjekter vet at totalentrepriser kan være en ganske krevende kontraktsform. Det var i dette landskapet vi trengte å bygge kompetanse, både på anleggsledere, prosjektledere og i prosjektvirksomheten generelt. Vi jobber over hele Norge og er avhengige av å etablere et reiseopplegg for å få montører og teknikere til å gjennomføre prosjektene.

Prosessen med InterimLeder

- Jeg har brukt InterimLeder ved to anledninger tidligere, blant annet da jeg var leder i Oras. InterimLeders styrke ligger i deres evne til å ta oppdraget, snu seg rundt og raskt komme opp med forslag til gode kandidater. Prosessen gikk svært raskt, og i løpet av et par uker hadde utvelgelsesprosess og intervjuer blitt gjennomført, og vi hadde funnet rett person. Det som er helt kritisk i slike leveranser er at leverandøren forstår selskapet, oppdragets art og utfordringene vi står overfor. Og det har etter min mening fungert godt.

Interimlederen

Oppdraget startet i november 2015 og hadde en planlagt varighet på 6 måneder. Godt og vel 4 måneder ut i oppdraget er Malonæs fornøyd med interimlederen.

- Det som var viktig for oss var at interimlederen hadde en tilnærming som tok tak i de viktigste utfordringene, og som evnet å samarbeide godt med våre folk. Kandidaten vi valgte hadde tidligere jobbet med mye større organisasjoner og prosjekter, så vi var derfor nøye med å avklare hvor hands on, hvor langt ned og hvor detaljert han hadde evne til å gå. Jeg synes han har fått det godt til. Han snakker med anleggsledere og montører, og er ikke bare på studierommet, for å si det sånn. Jeg er fornøyd, og hvis en lignende situasjon skulle oppstå i fremtiden ville jeg absolutt vurdere interimledelse igjen.