Skip to content

Fra underskudd til overskudd på under tre måneder med interim CFO på plass

09.05.2022

For et norsk selskap med private equity-eierskap, med nådeløs tilnærming til rapportering, kan det bli dramatisk når økonomisjefen brått sier opp. Da Skovly-Gruppen sto på bar bakke høsten 2021, med et underskudd på 14 millioner i vente, ble redningen en interimleder som sørget for orden i tallene, fersk kapital og et overskudd i løpet av de første månedene i 2022.

Senhøsten 2021 befant Skovly-Gruppen seg brått i en situasjon uten økonomisjef. Bedriften hadde nylig endret økonomisjefrollen, og fått inn en erstatter som forlot stillingen i løpet av kort tid. CEO, Marius Barhaugen, forstod raskt at en alternativ løsning måtte til.

– Å stå uten tilstrekkelige ressurser på økonomiavdelingen er dramatisk for et selskap som er eid av private equity, hvor rapportering må skje til avtalt tid og på avtalt vis – hver eneste måned. Spesielt når vi i tillegg stod i en omfattende turn-around, forklarer Barhaugen.

Barhaugen hadde hørt om interimledelse, men hadde ikke erfaring med å benytte seg av eller leie inn en interimleder.

– Etter noen Google-søk og litt research var jeg raskt i kontakt med flere tjenesteytere innen interimledelse, og hadde derfor flere kort på hånden. Jeg opplevde dog at Narve Karlsen, partner i Interimleder AS, møtte meg raskt, hadde riktig kandidat – og ikke minst – de beste betingelsene av de tilbyderne som vi vurderte, sier Barhaugen.

Interim CFO startet opp i løpet av et par dager

Og raskt gikk det; fra Interimleder AS presenterte Carsten Stryhn som riktig match, gikk det bare et par dager til oppstart. Stryhn har tidligere vært CFO for blant annet Fjellinjen AS, Telenor Satelite Networks AS og Infostream ASA.

– Informasjonen om stillingen nådde meg på en torsdag. Påfølgende fredag gikk med til samtaler med Marius og Skovly-Gruppen, og tirsdagen etter var jeg i gang i stillingen som interim CFO, forklarer Stryhn og fortsetter:

–  Som forretningsutvikler med bakgrunn fra revisjon og mer enn 30 år erfaring fra økonomistyring og rapportering, var jeg trygg på at det var mulig for meg å få kontroll på regnskapet til Skovly-Gruppen i løpet av kort tid.

Barhaugen og Skovly-Gruppen er strålende fornøyd med valget. 

– Carsten fant seg til rette i bedriften fra dag én, og utgjorde en reell forskjell fra dag to. Han hadde en imponerende verktøykasse som han flittig benyttet seg av for å forbedre oss og rydde opp i regnskapet. Samtidig har han vært en ypperlig sparringspartner for meg.

Fra 14 millioner i underskudd i 2021 til overskudd i 2022

Ifølge Barhaugen er Stryhn et ypperlig eksempel på hvor bra en interim CFO kan fungere.

–  Carsten iverksatte tidlig en omfattende kvalitetsprosess som tar for seg hele styresettet vårt. Nå sitter vi med de samme sannhetene som eierne våre, noe som er en styrke – ikke bare for bedriften som helhet, men også for meg som administrerende direktør. Nå er det rom for at jeg kan konsentrere meg om andre ting i virksomheten.

Interimlederen selv sier seg også godt fornøyd med at etter hans oppstart 23. november hadde kontroll på rapporteringen 15. desember, og fikk sikret fersk kapital innen 30. desember.

– Tiltakene og bedriftens teaminnsats har ført til at Skovly-Gruppen har hatt en turnaround, fra underskudd på 14 millioner i 2021 til 1 million i overskudd per mai 2022, sier Stryhn.

Og kanskje viktigst av alt, bedriften fikk tid til å finne en ny, fast økonomisjef – i ro og orden – også med bistand fra interimlederen.

– Skovly-Gruppen består av eksepsjonelt flotte og samarbeidsvillige folk. Bedriften har en lys og spennende fremtid foran seg, og jeg gleder meg til å følge med – om enn fra sidelinjen ­– på deres videre vekst, avslutter Stryhn.

Om Skovly Gruppen:

 • Skovly-Gruppen er leverandør av nonfood-varer til offentlig og privat sektor i Norge.
 • Landsdekkende levering og i overkant av 30 fast ansatte i Norge.
 • Omsetter i 2021 for ca. NOK 200 millioner.
 • Eies av OptiGroup – Europas største grossist som igjen er eid av det nordiske private equity selskapet FSN Capital.

Situasjon og utfordring:

 • Barhaugen ble ansatt i juni 2021 for å gjennomføre en turn-around
 • Høsten 2021 sto Skovly-Gruppen brått uten økonomisjef.
 • Rapportering hadde vært ujevn, og bedriften gikk med underskudd.

Løsning og resultater:

 • Leie en erfaren interim-økonomidirektør med umiddelbar oppstart.
 • Interimlederen fikk raskt kontroll på regnskapet, og bedriften sikret ny kapital mindre enn én måned etter oppstart.
 • Skovly-Gruppen gikk fra et underskudd på 14 millioner i 2021 til et overskudd på en halv million så langt i 2022 (mai).
 • Har i dag gode prosesser som interimlederen iverksatte, og har fått en ny, fast økonomisjef på plass – også med bistand av interimlederen.