Skip to content

Go-Ahead Norge: Hvordan en Interim CFO bidro til deres overlevelse

02.05.2023

Født midt i stormen av Covid-19-pandemien, stod det private togselskapet Go-Ahead overfor en betydelig utfordring. Etter to intense år med drift, ble de i julen 2021 møtt med krisen om å redde selskapet innen en stram tidsramme på seks måneder, alt mens de manglet en nøkkelrolle i ledelsen – en CFO.

Omsetningen falt med 90 prosent

Da Norden-sjef Magnus Hedin startet opp britisk-eide Go-Ahead Nordic i 2017, hadde han nok trodd at ting skulle gå mer på skinner enn de kom til å gjøre. Men sorte svaner ber aldri om tillatelse til å dukke opp, og da pandemien traff landet i mars 2020, var selskapet kun tre måneder inne i sitt første driftsår.

– Covid rammet oss brutalt. Vi hadde nettopp tatt over passasjertrafikken på Sørlandsbanen og Jærbanen fra NSB. Da Høie stengte ned landet falt omsetningen med 90 prosent og førte med seg permitteringer, smitteverntiltak, krisepakker og justeringer av rutetilbudet, forteller Hedin.

Sto brått uten CFO

I desember 2021 befant selskapet seg plutselig uten CFO, og ledelsen måtte snu seg raskt:

– Vi kontaktet Narve Karlsen i Interimleder, hvor bestillingen vår var en erfaren interim CFO med bein i nesa, forteller Hedin.

Et par uker senere var Bjørn Mikal Henriksen på plass som interim CFO. Han hadde erfaring fra rollen i selskaper som Unilabs og Personalhuset og mer enn 25 år i ulike lederroller, inkludert COO og daglig leder.

– Det var en spennende case å få i fanget. Dette er en særegen bransje, så Go-Ahead trengte en CFO som både var god på tall, operativt og strategisk, men som også kunne kommunisere overbevisende med interessenter og politikere. Det opplever jeg vi klarte å levere på og dermed bidra til å redde selskapet, sier Karlsen.

Reddet selskapet og reduserte tap med 350 millioner

Da Henriksen startet i januar 2022 var Go-Ahead-ledelsen allerede i tett dialog med transportministeren, Samferdselsdepartementet og Jernbanedirektoratet for å finne åpninger i kontrakten som kunne lette byrden for det hardt prøvede selskapet.

– Vi hadde kun én kontrakt, og i den var vi forpliktet til å kjøre med full trafikk, men med strenge reguleringer og passasjerer i annethvert sette. I vår bransje koster det like mye å kjøre tog om du har ti eller hundre passasjerer i en vogn, så det sier seg selv at økonomien ikke gikk opp, forteller Henriksen.

Om selskapet skulle overleve måtte de få på plass en ny avtale før fellesferien.

– Det var en periode med mye usikkerhet og press for flere i toppledelsen, som førte til at flere fant seg annet å gjøre, forteller Henriksen.

Men før kalenderen viste 1. juli, satte Henriksen, Hedin og daværende CEO, Cathrine Elgin seg ved forhandlingsbordet med Jernbanedirektoratet og fikk blekk på papir på en ny avtale. Det reduserte tapsavsetningen med drøye 350 millioner kroner. 

Kulturendring og “pushback”

Etter et år som interim CFO ble Henriksen fast ansatt. Om han skal oppsummere sitt hovedprosjekt i selskapet svarer han slik:

– I begynnelsen av pandemien fikk vi dekket hundre prosent av tapet vårt, åttifem prosent i 2021 og halvparten i 2022. Det gjør noe med kostnadskulturen. Mitt prosjekt har vært å bidra til en kulturdreining i selskapet og utvikle nye og bedre rapporterings- og analyseverktøy, og bruke økonomiavdelingen som et omdreiningspunkt for forbedring.

Han introduserte også begrepet “pushback”, som ble en viktig tilnærming for Go-Ahead, som var det første private selskapet i den nye anbudsbaserte Jernbanereformen:

– Det gikk ut på at i stedet for å hele tiden akseptere rammebetingelsene, skal vi utfordre dem. Om vi skulle få reformen til å funke, måtte vi være tøffe kravstillere overfor dem som leverer tog, linjer, reparasjon og som administrerer rammebetingelsene for oss. 

Investerer tross usikker fremtid

Til tross for en skuffelse etter forrige regjeringsskifte, hvor løfter til bransjen ble kansellert og nye kontrakter tildelt etablerte konkurrenter, har selskapet investert betydelig i IT, tog og personell, og fortsetter å “lempe på med kull” selv om det fremdeles er usikkert hvordan fremtidens rammebetingelser vil se ut.

– Vi håper å virkelig kunne vise hvor dyktige vi er og at man i Norge ser verdien av å ha flere aktører i bransjen som kan stimulere og utfordre hverandre, sier Hedin.

En tydelig, utfordrende men omsorgsfull leder

I mellomtiden har de morselskapets velsignelse til å fortsette, og bruker tiden på å snu alle steiner for å kutte kostnader, finne nye inntekter og effektivisere driften. Hedin er derfor glad for å ha med Henriksen som CFO i Norge:  

– Bjørn Mikal er en tydelig men omsorgsfull leder, som har vist en sense of urgency fra første stund, og som tør å stille de tøffe spørsmålene i ledergruppen. Han har også bygget tillit internt hos Group CFO og Group Business Controller ved å ha en plan og kommunisere fremdrift kontinuerlig, forteller Hedin. 

– Samarbeidet med Interimleder har vært strålende

Samarbeidet med Narve hos Interimleder karakteriserer Hedin som strålende, og han er overbevist om at det å kunne tilby en så stor bank av kvalifiserte kandidater bare vil bli stadig mer attraktivt for bedrifter. 

– Interimledelse er et veletablert konsept og begrep, og noe jeg assosierer med noe trygt og stødig i motsetning til det litt mer ulne begrepet management for hire, avslutter Hedin.  

 

Om Go-Ahead Norge AS:

 • Go-Ahead Norge AS eies av Go-Ahead, et britisk-eid internasjonalt transportselskap med 10 kontrakter på tog- og busstransport i fem land 
 • Flagget av gårde det første toget i Norge den 15. desember 2019
 • Drifter trafikken på Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen

Situasjon og utfordring:

 • Bedriften sto uten CFO i desember 2021
 • Drastisk fall i omsetning etter Covid-lockdown
 • Hadde 6 måneder på seg for å redde selskapet

Løsning og resultater:

 • Leide en erfaren interim CFO, som siden ble fast ansatt
 • Bygget opp igjen intern tillit mot gruppeledelsen i konsernet
 • Gjorde grep for å dreie kostnadskulturen i selskapet 
 • Reduserte tapsavsetningen med 350 millioner kroner
 • Laget et kostnadskuttprogram som vil spare 85 millioner kroner neste tre år