Skip to content
03.12.2014

Interimledelse eneste alternativ for Mesta

Da Mesta fikk et akutt behov for å fylle rollen som regnskapssjef var interimledelse det eneste alternativet de vurderte, forteller økonomi- og finansdirektør Kristian E. Just (til venstre på bildet).

Det var i sommer at det akutte behovet for en regnskapssjef meldte seg hos Mesta. Just forteller om prosessen.

Flere sterke kandidater på under en uke

- Vi så at vi måtte ha en midlertidig leder frem til vi fikk inn en permanent kompetanse. Det var ingen reelle alternativer til å få inn en interimleder. Både jeg og administrerende kjente til InterimLeder, så vi tok kontakt og under en uke senere hadde vi flere kvalifiserte kandidater. InterimLeder hadde rask responstid og vi opplevde det som veldig effektivt, forteller Just.

Parallell permanent ansettelsesprosess i gang

Mesta satte også i gang en prosess for å rekruttere en person til en permanent stilling.

- Vi holder fortsatt på med den prosessen, men vi har nå sikret oss den kompetansen vi trenger for å gjennomføre årsoppgjøret for 2014, uansett om vi får ansatt regnskapssjef eller ikke.  

Fikk på plass en godt kvalifisert interimleder

Få uker fra første kontakt, valgte Mesta hvilken kandidat de ville gå for. 

- Interimlederen (Svein Fagereng, til høyre på bildet) er nå i jobb med oppdrag ut første kvartal 2015, og vi er veldig fornøyd med ham. Både hvordan han iveratar det regnskapsfaglige og det ledermessige. Det er slik interimledelse skal fungere: Det trengs ingen opplæring og ting fungerer fra dag en. InterimLeder har virkelig innfridd, avslutter Just.

Mesta AS er et av Norges største entreprenørkonsern innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Selskapet utfører anleggs- og vedlikeholdsoppdrag for både statlige, kommunale og private kunder over hele landet. Sommeren 2014 ble det besluttet å starte en salgsprosess med sikte på et salg av statens aksjer i selskapet. Kristian E. Just er økonomi- og finansdirektør i Mesta og har ansvar for bl.a. regnskapsfunksjonen.