Skip to content
13.03.2017

Interimledelse i ABAX: Fest sikkerhetsbeltet!

ABAX er et vekstselskap som holder ekstremt høy hastighet, og som tilsynelatende har en egen suksess-GPS til å navigere i forretninger. Men selv i en utpreget digital bedrift som ABAX, er de aller viktigste komponentene analoge: Menneskene som jobber der. 

På bare seks år har de gått fra 6 ansatte til mer enn 320. Også de ikke så tallkyndige ser at dette er en enorm prosentvis økning. At ord og uttrykk som «veksteventyr» og «eksplosiv vekst» går igjen i omtalene av selskapet, er ikke det minste rart. Omsetningstallene har nemlig fulgt samme eksepsjonelle, oppadgående kurve som antallet ansatte!

Men selv med rivende vekst og omstillinger har bedriften klart å bygge en sterk bedriftskultur rundt det å ha det gøy på jobb og samtidig bli litt bedre hver dag.

Larvikselskapet, som i dag er intet mindre enn verdens ledende utvikler og leverandør av elektroniske kjørebøker, har en spennende selskapshistorikk som favner flere oppkjøp – deriblant sitt eget.

I 2012 ble selskapet, som allerede den gang var av betydelig størrelse og i markedsledende posisjon i Norge, kjøpt opp av et investeringsfond forvaltet av Norvestor Equity AS, som i dag eier 85 % av aksjene.

Hentet interimleder i overgangsfase etter oppkjøp

Med nye eiere og kraftig vekst kom også nye krav til styring og rapportering rundt økonomi og finans.

- Vi var ikke rigget for den nye rapporteringsgraden, forteller CEO i ABAX, Petter Quinsgaard.

Frem til oppkjøpet var hovedeier i ABAX en privatperson, og rapporteringen var tilpasset dette eiernivået. Som de fleste mindre selskaper opplever når en profesjonell aktør kommer inn på eiersiden, øker kravene til økonomirapportering betydelig.

- Tellekantene i regnskapet vårt var nok ikke helt i tråd med forventningene til de nye eierne.

Løsningen for ABAX i en overgangsfase ble en interimleder med økonomierfaring. Den som tok oppdraget var Vegard Rooth – den gang selvstendig interimleder og styremedlem i Interimleder AS, i dag administrerende direktør i selskapet. Oppdraget varte i litt over et halvt år. Det var hektiske og spennende måneder.

- Mennesker og tall må henge sammen. Alle må vite hvor bedriften er og vil – da blir det også lettere å få det til i god samhandling. Vi fant svaret på hvor ABAX var i 2012, og det ble også tydeligere hvor selskapet ville, forteller Vegard.

Dermed kunne den videre utviklingen i selskapet skyte fart til Madcon's hit "Vi kjører på" – en låttittel så treffende at den bare måtte bli «ABAX-sangen» i 2012.

Behov for ledere til porteføljeselskaper

Henning Vold, en av syv partnere i Norvestor Equity AS, har vært med på å hjelpe mange nordiske vekstselskaper i gang etter oppkjøp, deriblant ABAX, hvor han i dag sitter som styreleder.

- Det er vanlig at investeringsselskaper er behjelpelige med nettverk og kontakter når porteføljeselskaper skal utvikles videre etter et oppkjøp. Som et aktivt eierfond har vi også relativt ofte behov for dyktige ledere i en tidsbegrenset periode. Interimledelse er i mange tilfeller en rask og god løsning.

Henning Vold har benyttet Interimleder AS til å dekke midlertidige lederbehov ved flere omganger i ulike porteføljeselskaper.

- Vi opplever at Interimleder AS er gode på å forstå og raffinere behovene i hvert enkelt tilfelle, og at de leverer kandidater av høy kvalitet.

Noen ganger dukker det opp prekære kapasitetsbehov, og ledere eller spesiell kompetanse må skaffes raskt til veie for at ikke motoren stoppe opp. For ABAX sin del var dette tilfelle på økonomisiden.

Ekstreme krav til økonomifunksjonen

Økonomiavdelingen i ABAX består av 25 personer. CFO Morten Verlo bekrefter at det stilles høye krav til økonomi- og regnskapsfunksjonen i et selskap som «eser» i den farten som ABAX gjør.

- Beslutninger må tas i raskt tempo, systemer og prosesser må forbedres kontinuerlig - og alt skal være på stell, selvsagt.

Til å hjelpe seg med å holde styr på rapporteringen, har Morten Verlo en innleid konsernregnskapssjef fra Interimleder AS som ble hentet inn til stillingen i juni 2016.

Morten Verlo hadde kun vært få måneder i CFO-rollen i ABAX da behovet for en konsernregnskapssjef meldte seg akutt. Med fortsatt begrenset kjennskap til selskapet, og mer enn nok med egne oppgaver, ble en interimleder løsningen. Morten har selv erfaring som innleid leder, og visste nok derfor bedre enn de fleste oppdragsgivere hvilke egenskaper og kvaliteter han skulle se etter. Interimleder AS klarte å levere på kravene.

- Fra vi tok kontakt til vi fikk presentert kandidater, gikk det veldig fort. Vi var svært godt fornøyd med responshurtigheten, sier Morten Verlo.

Går gjerne nye rekrutteringsveier

I en verden hvor forretningsdriften skjer med høyt turtall gjennom krappe svinger, er tid en faktor også når det gjelder bemanning. CEO i ABAX, Petter Quinsgaard, mener at interimledelse er et godt alternativ når kapasitetsbehov skal løses akutt eller i et kortsiktig bilde.

Ledelsen i ABAX har aldri vært redde for å gå nye veier, heller ikke når det gjelder rekruttering.

- Vi må ut å møte morgendagens ansatte der de befinner seg, og dette er ikke lengre bare gjennom velkjente rekrutteringskanaler, sier selskapets rekrutteringsansvarlig i denne saken.

Kjører på videre

Også morgendagens ansatte i ABAX må være forberedt på å jobbe i et selskap med høyt tempo. Ledelsen har nemlig ingen planer om å sette ned farten. Nye land og markeder skal erobres, og selskapet er «bare» godt over halvveis til milliarden. ABAX-eventyret fortsetter, og den som vil være med, må bare feste sikkerhetsbeltet og henge på!