Skip to content
09.02.2015

Interimleder gjorde røde tall svarte og ble CEO

Da ledelsen i Selecta leide inn Lars Furu som interimleder var oppdraget å endre den økonomiske situasjonen i selskapet. Ni måneder etter er mye gjort allerede, og Furu har gått inn i fast stilling som CEO for selskapet som er Europas ledende innen kaffeløsninger.

Lars Furu ble født i ’62, året da John Glenn gjennomførte USAs første bemannede romferd. Guttens karrierevei skulle imidlertid bli mer knyttet til gastronomi enn astronomi. Med mange års ledererfaring fra selskaper som ISS, PepsiCo, Peppes og Sodexo – både på nordisk og internasjonalt nivå - har han en spesiell forkjærlighet for restaurant- og FMCG-bransjen.

Satte klare kriterier for ny jobb

Da Furu ønsket seg nye utfordringer, registrerte han seg i InterimLeders database og begynte å få tilsendt aktuelle oppdrag. Han hadde på forhånd satt noen kriterier for hva han trivdes med og ønsket å jobbe med:

- Jeg ønsket meg først og fremst en spennende og krevende jobb, hvor jeg kunne være med på å snu noe. Helst innen Business to Business-segmentet. Jeg ønsket også å jobbe med mennesker i form av salg og service. Til sist hadde jeg et ønske om å jobbe for et norsk selskap med nordisk hovedkontor og internasjonale eiere, sier Furu.

Selectas utfordring

Det gikk ikke lenge før et oppdrag med disse kriteriene dukket opp i innboksen hans. Da Nordic Interim søkte etter ny Norgessjef på vegne av Selecta, følte Furu at det var innertier. Snart satt han i intervjuer med ledelsen i Selecta i Sverige, Nordic Interim AB og med deres norske samarbeidspartner, InterimLeder AS.

- Rekrutteringsprosessen deres var ganske spennende og omfattende, med tester og intervjuer. Den grundige måten den ble håndtert på av Tor Hansen hos InterimLeder og Nordic Interim i Sverige gav meg et godt inntrykk.

Hovedoppdraget fra styret var å endre den økonomiske situasjonen i Selecta Norge. Tallene var røde, og man hadde gått med underskudd i flere år. Oppdragets varighet var på seks måneder, med mulighet for forlengelse eller fast ansettelse.

- Jeg anså mulighetene som relativt store for å lykkes, og signerte, forteller Furu.

Fra interimleder til CEO

Som interimleder har man en forventning om at man på kort tid skal identifisere utfordringer, foreslå løsninger og gjennomføre dem. Furu er i skrivende stund ni måneder ut i oppdraget, og kan melde om positive resultater:

- Vi har økt omsetningen, fått kontroll på kostnadene og har fått en positiv EBITDA. I tillegg har vi revitalisert organisasjonen og fått inn nye mennesker i nøkkelstillinger. Cash-flowen viser en positiv utvikling, investeringene er under kontroll, og det foreligger i skrivende stund konkrete aktiviteter for å forbedre marginene ytterligere. 

Det gjenstår likevel oppgaver å gjøre før Furu er fornøyd. Selecta var imidlertid så tilfreds med Furu at han fikk tilbud om fast ansettelse som CEO, noe han har takket ja til.

Relasjonen med InterimLeder har vært viktig

- Relasjonen til InterimLeder har vært en hyggelig erfaring for meg. Jeg har fått en god oppfølging fra Tor, både i intervjuprosessen, i oppstartsprosessen og underveis i oppdraget. Det har vært inspirerende og motiverende. I tillegg får jeg invitasjoner til seminarer og workshoper, og gründer i selskapet, Sverre Holen, sender ut interessante blogginnlegg innen ledelse. Dette er en type faglig påfyll som har vært viktig.

Interimledelse som verktøy

- Jeg har som leder tidligere benyttet innleid arbeidskraft fra type Adecco og Manpower og har også kjøpt rekrutteringstjenester fra rekrutteringsbyråer og headhuntere. Men når jeg først befinner meg i rollen som interimleder selv, så ser jeg jo at dette er et godt verktøy til å få inn den kompetansen man behøver, ganske hurtig. Dagens arbeidsmarked, med hurtige omstillinger og endringsprosesser, og for den saks skyld både nedbemanninger og behov for å tilpasse eller endre strategi, taler for en utvidet bruk av denne typen tjenester, avslutter Furu.

Lars Furu ble født i ’62, året da John Glenn gjennomførte USAs første bemannede romferd. Guttens karrierevei skulle imidlertid bli mer knyttet til gastronomi enn astronomi. Med mange års ledererfaring fra selskaper som ISS, PepsiCo, Peppes og Sodexo – både på nordisk og internasjonalt nivå - har han en spesiell forkjærlighet for restaurant- og FMCG-bransjen.

Satte klare kriterier for ny jobb

Da Furu ønsket seg nye utfordringer, registrerte han seg i InterimLeders database og begynte å få tilsendt aktuelle oppdrag. Han hadde på forhånd satt noen kriterier for hva han trivdes med og ønsket å jobbe med:

- Jeg ønsket meg først og fremst en spennende og krevende jobb, hvor jeg kunne være med på å snu noe. Helst innen Business to Business-segmentet. Jeg ønsket også å jobbe med mennesker i form av salg og service. Til sist hadde jeg et ønske om å jobbe for et norsk selskap med nordisk hovedkontor og internasjonale eiere, sier Furu.

Selectas utfordring

Det gikk ikke lenge før et oppdrag med disse kriteriene dukket opp i innboksen hans. Da Nordic Interim søkte etter ny Norgessjef på vegne av Selecta, følte Furu at det var innertier. Snart satt han i intervjuer med ledelsen i Selecta i Sverige, Nordic Interim AB og med deres norske samarbeidspartner, InterimLeder AS.

- Rekrutteringsprosessen deres var ganske spennende og omfattende, med tester og intervjuer. Den grundige måten den ble håndtert på av Tor Hansen hos InterimLeder og Nordic Interim i Sverige gav meg et godt inntrykk.

Hovedoppdraget fra styret var å endre den økonomiske situasjonen i Selecta Norge. Tallene var røde, og man hadde gått med underskudd i flere år. Oppdragets varighet var på seks måneder, med mulighet for forlengelse eller fast ansettelse.

- Jeg anså mulighetene som relativt store for å lykkes, og signerte, forteller Furu.

Fra interimleder til CEO

Som interimleder har man en forventning om at man på kort tid skal identifisere utfordringer, foreslå løsninger og gjennomføre dem. Furu er i skrivende stund ni måneder ut i oppdraget, og kan melde om positive resultater:

- Vi har økt omsetningen, fått kontroll på kostnadene og har fått en positiv EBITDA. I tillegg har vi revitalisert organisasjonen og fått inn nye mennesker i nøkkelstillinger. Cash-flowen viser en positiv utvikling, investeringene er under kontroll, og det foreligger i skrivende stund konkrete aktiviteter for å forbedre marginene ytterligere. 

Det gjenstår likevel oppgaver å gjøre før Furu er fornøyd. Selecta var imidlertid så tilfreds med Furu at han fikk tilbud om fast ansettelse som CEO, noe han har takket ja til.

Relasjonen med InterimLeder har vært viktig

- Relasjonen til InterimLeder har vært en hyggelig erfaring for meg. Jeg har fått en god oppfølging fra Tor, både i intervjuprosessen, i oppstartsprosessen og underveis i oppdraget. Det har vært inspirerende og motiverende. I tillegg får jeg invitasjoner til seminarer og workshoper, og gründer i selskapet, Sverre Holen, sender ut interessante blogginnlegg innen ledelse. Dette er en type faglig påfyll som har vært viktig.

Interimledelse som verktøy

- Jeg har som leder tidligere benyttet innleid arbeidskraft fra type Adecco og Manpower og har også kjøpt rekrutteringstjenester fra rekrutteringsbyråer og headhuntere. Men når jeg først befinner meg i rollen som interimleder selv, så ser jeg jo at dette er et godt verktøy til å få inn den kompetansen man behøver, ganske hurtig. Dagens arbeidsmarked, med hurtige omstillinger og endringsprosesser, og for den saks skyld både nedbemanninger og behov for å tilpasse eller endre strategi, taler for en utvidet bruk av denne typen tjenester, avslutter Furu.