Skip to content

Kommunalsjef i parentes

15.05.2017

Da de nær 100 ansatte i det nyopprettet tjenesteområdet i Sørum kommune sto uten leder for andre gang på kort tid, besluttet rådmann Siri Gauthun Kielland at kommunalsjefstillingen skulle besettes midlertidig til ny permanent leder var på plass. Mannen som gladelig tok jobben som «kommunalsjef i parentes» var interimleder Erling Berg.

Foto: Sørum kommune/Christian Wangberg

Siden Siri Gauthun Kielland ble tilsatt som rådmann i Sørum kommune i 2014 har hun lyst ut og besatt stillingen som kommunalsjef for Miljø og samfunnsutvikling i to omganger. Den første gangen skulle ansettelsen være permanent, men ble midlertidig. Stillingen ble lyst ut og besatt på nytt, men i påvente av tiltredelse var det også et behov for en midlertidig leder som kunne ta vare på de ansatte og sikre kontinuitet.

- Tjenesteområdet Miljø og samfunnsutvikling er nyopprettet, og de ansatte har vært igjennom store organisasjonsendringer. I prosessen ble to kommunaltekniske foretak lagt ned, og funksjonene ble innlemmet i det nye tjenesteområdet som også omfatter plan, næring og byggesak. Det har vært turbulente tider for de ansatte, forteller Siri Kielland.

«Kommune-Norge er ikke så stort»

Da hun i begynnelsen av året skulle finne en midlertidig kommunalsjef til å holde roret i en periode frem til sommeren, så hun spesielt etter en kandidat som kunne ta godt vare på de ansatte. Men det var også viktig at vedkommende kunne fungere som setterådmann i politiske møter og virksomhetsleder for noen av områdene innenfor miljø og samfunnsutvikling.

- Det var HR-sjefen som kjente til Interimleder AS fra tidligere. Hun tok kontakt, la fram oppdraget, og i løpet av kort tid mottok vi to anonyme CV’er for vurdering.

Det skulle vise seg at den ene kandidaten hadde hatt interimlederoppdrag tidligere som virksomhetsleder i Ski kommune.

- Kommune-Norge er ikke så stort, så jeg tok en telefon til en bekjent som antok hvem det var snakk om. Dersom antagelsen var riktig, var det trolig en god kandidat for rollen jeg ønsket fylt.

Står støtt

Kandidaten var Erling Berg, en godt voksen mann med mye erfaring på CV’en, blant annet mange år som toppleder i en interkommunal virksomhet, i tillegg til interimlederefaringen fra oppdraget i Ski kommune. Hans offentlige «ballast» talte til hans fordel i prosessen, som gikk veldig raskt. Han takket ja til å starte i oppdraget 1. februar.

- Erling står støtt i rollen som kommunalsjef. Han ser situasjonene godt, og gjør en veldig god jobb for oss. Tilbakemeldingene jeg har fått fra de ansatte er udelt positive, sier en svært fornøyd rådmann Siri Kielland.

Hun kan fortelle at også politikken har tatt godt imot Erling Berg i rollen som midlertidig kommunalsjef for Miljø og samfunnsutvikling. I ansvaret han er gitt representerer han blant annet rådmannen i politiske møter.

Et "luksusoppdrag"

- Forholdet til det politiske er jo noe av det som gjør det litt ekstra spesielt å jobbe i kommuner. Jeg synes det er veldig interessant, sier Erling Berg entusiastisk.

Nettopp derfor – og bare derfor – takket han ja til oppdraget. Fordi det var så interessant. Han hadde nemlig bestemt seg for at han ikke skulle jobbe mer. Men så dukket stillingsutlysningen fra Interimleder opp, og han kunne ikke dy seg.

- Jeg kjenner det som et stort privilegium at jeg kan velge en jobb i en periode fordi jeg har lyst og føler at jeg kan bidra med noe – ikke fordi jeg må. Det er ren luksus!

Om kultur og ledelse i kommune

Erling Berg forteller at det nok er en litt annen kultur i kommunene, at de har sitt «stammespråk» og sin måte å gjøre ting på. Men byråkrati-stempelet og kritikken for trege systemer er ufortjent, mener han. Selv er han mektig imponert over kvaliteten i arbeidet som gjøres i det offentlige, og da spesielt grundigheten i saksbehandling.

- Det offentlige gjør en fantastisk jobb, og burde skryte mer av seg selv!

På spørsmål om det er annerledes å være leder i kommune sammenlignet med andre virksomheter, svarer Erling Berg at når man legger kulturen og politikken til side, så er det lite som skiller ledelse i kommuner fra ledelse andre steder.

Hans personlige lederfilosofi er at trivsel og trygghet i bunn er forutsetningen for gode arbeidsprestasjoner. Han ser det som sin viktigste lederjobb å legge til rette for at folk kan gjøre en så god jobb som mulig.

Enestående mentalitet blant de ansatte

I Sørum kommune tok han over ansvaret for nærmere hundre medarbeidere fordelt på tre virksomhetsområder. Ansatte som har vært igjennom tøffe tak, og som hadde ventet lenge på at kontinuitet skulle etableres. Hvordan reagerte de på at han kom inn som en midlertidig leder?

- Jeg har opplevd at folk har vært utrolig hjelpsomme og tjenestevillige overfor meg. Mentaliteten blant de ansatte i kommunene er enestående! De er positive og har en flott bedriftskultur på tross av de åpenbare utfordringene.

Sørum er en kommune nær Oslo som er i kraftig ekspansjon. Raskt økende tilflyttingstakt og høye forventninger fra publikum setter et stort press på tjenesteområdet han for tiden leder. At noen også kommer til ham og deler frustrasjon, ser han på som en tillitserklæring. Han er dog ikke i tvil om at ting vil gå seg til med permanent ledelse på plass.

Sjef i parentes

- De ansatte gleder seg selvsagt til at ny permanent kommunalsjef skal begynne i august. Det er jo kontinuitet de trenger, først og fremst! De vet godt at jeg bare er her i en periode, og etterpå er jeg sikkert glemt. I så måte er jeg jo bare en parentes, sier Berg usentimentalt.

For det er nå engang slik at interimledere er «parenteser» - innskutt som tilleggsopplysninger i en bedrifts historie. Det betyr ikke at de ikke er viktige. Tvert imot! I mange tilfeller er innholdet i parentes med på å gjøre historien både bedre og enklere å lese og forstå. Noe rådmann Siri G. Kielland i Sørum kommune gjerne skriver under på.

 

Sørum er en mellomstor kommune, preget av folketilvekst og optimisme. Kommunen ligger midt i Akershus fylke, mellom Aurskog-Høland og Skedsmo. I dag bor det 17600 mennesker i Sørum. Sørum ligger rundt 30 minutter fra Oslo og 15 minutter fra Lillestrøm med tog.