Skip to content
31.01.2014

Når nøkkelpersoner brått forsvinner

Som HR-direktør for EMEA i det franske industrikonsernet Alstom har Hedda Fjeld Ferrington et stort ansvarsområde. Da selskapet i august 2012 opplevde at to nøkkelpersoner i HR-avdelingen sluttet samtidig ble interimledelse løsningen.

- Det var en akutt situasjon, for en av dem som gikk var direktøren. Vi måtte få på plass noen raskt, men ekstern rekruttering ville ta for lang tid, minst seks måneder, forteller Ferrington. 

Konsulent eller interimleder?

Bortsett fra ekstern rekruttering er også konsulentselskaper et verktøy som selskapet bruker, men i dette tilfellet var det ikke den optimale løsningen. Alstom-ledelsen ønsket å dekke kompetansegapet med en midlertidig person som hadde både den nødvendige kompetansen, erfaringen og fokuset, en profil konsulenthusene ofte mangler. Interimledelse ble derfor løsningen inntil en permanent løsning var på plass.

- Vi hadde i Alstom brukt InterimLeder før, og jeg hadde inntrykk av at de hadde erfarne folk. Jeg leste mer om tilbudet deres på hjemmesidene deres og bestemte meg for å kontakte dem. 

Imponert over rask og god prosess

Etter første telefonsamtale var prosessen i gang: - Jeg var imponert over at det gikk så raskt. På få dager hadde min kontaktperson, Tor Hansen, flere sterke kandidater på bordet. Man kan alltids hoste opp kandidater raskt, men de fleste av de vi fikk var en sterk match opp mot vårt behov.

Anbefaler interimledelse til akutte HR-behov

Ferrington føler at prosessen absolutt innfridde forventningene hennes, og er også svært fornøyd med kandidaten som først nå i desember 2013 avsluttet sitt oppdrag.

- Trenger man å få på plass en erfaren og godt kompetent medarbeider på kort tid er InterimLeder en god partner. Interimledelse er også en ideell løsning når man trenger å fylle et gap i en mellomliggende periode, gjøre en opprydnings- eller prosjektjobb eller ta unna en topp, avslutter Ferrington.  

Alstom – et globalt industrikonsern

Alstom er en verdensledende aktør innen vannkraft, energi, miljøteknologi og jernbaneinfrastruktur. Selskapet omsetter for 20,3 milliarder euro og har tilstedeværelse i omkring 100 land. Av de 93 000 ansatte på verdensbasis, jobber 200 i Norge.