Skip to content

Ny drivkraft til Jøtul i koronakrisen

08.03.2021

Da Jøtuls planleggingssjef sa opp med kort varsel under korona-nedstengningen, var løsningen bare en kjapp telefon unna, forteller CEO i Jøtul, Nils Agnar Brunborg. Kort tid etter var interimleder Karl Johan Svendsen på plass.

Mistet planleggingssjefen under korona-krisen

Da Covid-19 fikk Norge til å knele i mars 2020, gikk det brutalt ut over ovns- og peisprodusenten Jøtul. Butikkene som solgte ovnene deres rundt om i Europa var allerede stengt, og den nye fabrikken i Polen gikk for redusert maskin. 100 ansatte ble tatt ut i permittering og produksjonen stanset opp. En av de som byttet arbeidsgiver i perioden var Jøtuls planleggingssjef.

– Jeg kontaktet Narve Karlsen hos Interimleder AS, som vi har brukt før, og som jeg selv har jobbet som interimleder for. Fordelen med å leie inn gjennom en Interim Service Provider som dem er at de har en stor database med dyktige kandidater. Det betyr at de raskt kan utlyse oppdrag og kvalitetssikre interesserte kandidater til de sitter igjen med de beste, forteller Brunborg.

Brukte erfaringen fra prosjekt- og endringsledelse i andre bransjer

Da Interimleder lyste ut oppdraget, var Karl Johan Svendsen en av de som viste sin interesse.

– Jeg har bygd kraftverk i Ekvatorial-Guinea, industrialisert deler til GEnx-flymotoren og bygd betongverk i Ghana og Togo. Det er ledelse, systemer og endringsprosesser jeg kan. Denne erfaringen fra andre industrier tenkte jeg at jeg kunne ta med meg til Jøtul, forteller Svendsen.

Han fikk oppdraget som Procurement Manager i Jøtul og startet få dager senere, i oktober 2020. Oppdraget var todelt. Han skulle ha det operative ansvaret for Norge og Polen og videreføre flere delprosjekter knyttet til restruktureringen og flyttingen til Polen.

– Vi har fått kontroll på planleggingen

Det første han gjorde som nytiltrådt interimleder var å snakke og bli kjent med de han skulle lede:

– Det handler om å føle på hvor smertene er, frigjøre potensialet i medarbeiderne slik at de kan jobbe med de riktige tingene, og så iverksette nødvendige endringer. En ting jeg gjorde var å strukturere opp møtene i operative møter og ledelsesmøter, hvor de rette menneskene deltok i de riktige møtene. Jeg har arbeidet for økt samhandling mellom landene og spesielt i disse koronatider med full implementering av den digitale plattformen Microsoft Teams. Nå jobber vi hundre prosent i skyen på en mye mer transparent, effektiv og moderne måte. Vi begynner nå å tømme backloggen, og har aldri shippet så mange ovner som nå, mye fordi vi har fått kontroll på planleggingen, sier Svendsen.

– Interimlederen har oppfylt våre forventninger

Brunborg melder at oppdraget har en tidshorisont frem mot sommeren og at selskapet etter drøye fire måneder ut i oppdraget er fornøyd med jobben interimlederen har gjort:

– Karl Johan var raskt oppe og gikk i jobben, både på det operative og det analysemessige. Han er profesjonell og har oppfylt våre forventninger, selv i en utfordrende periode med mye hjemmekontor og begrenset reisemulighet, forteller Brunborg.

 

Om Jøtul:

  • Jøtul er et norsk industrikonsern etablert i 1853.
  • Selskapet produserer ovner og peiser.
  • Hovedkontoret ligger i Fredrikstad og en ny fabrikk ble åpnet i Polen i 2018.
  • Jøtul har 500 ansatte globalt.

Situasjon og utfordring:

  • Korona-nedstengningen i mars 2020 førte til 100 permitteringer.
  • Planleggingssjefen sluttet og fikk ny jobb i denne perioden.
  • Jøtul trengte en som kunne ta ansvar for supply chain og innkjøp, samt ta ansvar for delprosjekter knyttet til restruktureringen og flyttingen til Polen.

Løsning og resultater:

  • Leie inn interimleder som kunne overta drift og prosjekter knyttet til restruktureringImplementering av moderne og effektive applikasjoner og systemer.
  • Etablering av nye shippingruter og prosesser til England etter Brexit.
  • Tydeliggjort ansvar og rutiner for smidig overlevering av stafettpinnen i prosesser.