Skip to content

Økt forutsigbarhet med tidligere CFO i Franzefoss, Helene B. Francke, som interim økonomidirektør i Nutrimar

30.11.2021

Investeringsdirektør i Kverva, Frode Sandmark, var selv interim CEO i Nutrimar – den Frøya-baserte produsenten av fersk lakseolje, laksemel og hydrolysert proteinkonsentrat av biprodukter fra laks – da han bestemte seg for å leie inn en interim økonomidirektør.

 

Lokasjon og tid kunne bli et hinder

– Vi visste at vi trengte å styrke ledelsessiden i økonomiorganisasjonen, men vi var også klar over at lokasjonen på Frøya og tidsperspektivet potensielt kunne hindre oss fra å finne den type senior kandidat som vi så for oss. Jeg luftet behovet i nettverket mitt, og fikk raskt tips om Interimleder AS, sier Frode Sandmark – investeringsdirektør i Kverva og interim CEO i Nutrimar. 

Interimleder AS fikk innledningsvis en kort beskrivelse av situasjonen og behovet. Etter en dag eller to gikk de inn i samtaler for å kartlegge hva slags type profil og egenskaper som ville matche behovet best. 

– Seniorrådgiver Narve Karlsen i Interimleder AS er dyktig på å ikke bare forstå bedriften og behovet, men også tydeliggjøre aspekter man selv ikke nødvendigvis tenker på som kan bli avgjørende for at interimlederen lykkes, forteller Sandmark. 

Smidig og rask prosess

At Nutrimar hadde behov for en interim økonomidirektør med solid handlekraft, ble raskt klart for seniorrådgiver i Interimleder AS, Narve Karlsen. Og etter at behovet ble identifisert, gikk prosessen like smidig som den gikk raskt. 

Behovsbeskrivelsen ble ferdigstilt 14. februar og sendt ut samme dag. Dagen etter intervjuet vi flere interessante kandidater, og sendte CV-ene til de utvalgte over til Nutrimar. 18. februar ble aktuelle kandidater intervjuet av Kverva og Nutrimar, og vi referansesjekket de sterkeste kandidatene frem til 24. februar, med fokus på ikke bare resultater, men også personlige egenskaper. 27. februar var kontrakten signert, med oppstart 1. mars.

Erfaren økonomidirektør med faglig tyngde

Det var Helene B. Francke, tidligere CFO i Franzefoss og Termowood, som ble identifisert som den riktige kandidaten for oppdraget.

Francke er en erfaren økonomidirektør med faglig tyngde. Hun er kjent for å være smidig og løsningsorientert, strukturert og analytisk med et fokus på det strategiske og forretningsutvikling, noe som også gjøre henne til en solid forretningspartner.

– Helene hadde veldig bra match, spesielt på egenskaper som jeg mente var viktig for oss i situasjonen. En interim økonomidirektør med ben i nesa som kunne sette tydelige strukturer. Hun kunne analyserte situasjonen med ferske øyne, og var rett på sak fra første dag, sier Sandmark.

– Noen trives best med forvaltning, mens jeg trigges enda mer av muligheten til å bidra, endre og opprette

Allerede før Francke fikk vite hvem som var oppdragsgiveren ble det tydelig at både hennes bakgrunn og personlighet ville være en solid match.

– Da jeg gikk gjennom behovsbeskrivelsen om en ‘hands-on økonomidirektør innen industri og næringsmiddel’, og ble forespeilet oppgaver som opprydding og turn-around, tenkte jeg at «dette er meg!» Etter mange år i Franzefoss, med oppkjøp og samkjøring av virksomheter, er jeg trygg på at dette er noe jeg både er god på og liker. Noen trives best med forvaltning, mens jeg trigges enda mer av muligheten til å bidra, endre og opprette, forteller Francke.

Interimlederen, som nå pendler fra Oslo til Frøya for å være så tett på som mulig, fikk raskt økonomiavdelingen opp på bena, og etter bare få måneder hadde bedriften en mer forutsigbar rapportering og bedret reviderbarhet.

Nutrimar og Sandmark er godt fornøyde med den interime innstillingen. Oppdraget som skulle vare fra 1. mars til 31. august 2021 ble allerede i april forlenget til 31. mars 2022.

– Det er viktig for meg å etablere gode og varige rutiner og systemer som virksomheten skal leve godt med over tid. Det er ikke vanskelig å komme inn i en bedrift og snu alt på hodet – men dét hjelper lite hvis alt rakner så fort man går ut av døren. Målet er forutsigbarhet og varighet, avslutter Francke.

 

Om Nutrimar:

 • Nutrimar er en produsent av bærekraftige fôringredienser, og produserer blant annet fersk lakseolje, laksemel og hydrolysert proteinkonsentrat. I tillegg har selskapet virksomhet innen biprodukter fra kylling og aktivitet innen høsting og bearbeiding av Stortare.
 • Produktene selges som viktige ingredienser til de amerikanske og europeiske dyrefôrmarkedene (PetFood), europeiske produsenter av fiskefôr og globale landbruksfôraktører.
 • Prosessanlegget ligger i umiddelbar nærhet til SalMars prosessanlegg for laks på Frøya.
 • 68 ansatte i Norge.
 • Omsetter i 2020 for NOK 230 millioner.
 • 100% eid av Kverva.

Situasjon og utfordring:

 • Tidlig 2021 oppstod det et akutt behov for å styrke ledelsessiden for økonomi i Nutrimar.
 • Selskapet hadde voksesmerter og trengte noen som raskt kunne komme inn, med en erfaren, systematisk og stødig hånd, og etablere profesjonelle rutiner for økonomi.
 • Spesielt forutsigbar rapportering, tydelige månedsavslutninger og systemløsningen hadde store mangler.

Løsning og resultater:

 • Leie en interim økonomidirektør med senior erfaring, en hands-on tilnærming og tilgjengelig for tydelig tilstedeværelse på anlegget på Frøya.
 • Forbedring av økonomiske strukturer, rutiner, systemer og organisasjon ble prioritert først.
 • Etter få måneder fikk økonomiavdelingen og bedriften trygghet i de nye rutinene som gav mer forutsigbar rapportering og bedret reviderbarhet.
 • Nytt internsystem for økonomi ble kartlagt, og implementeres i løpet av 2022.
 • Avtale med interimlederen ble forlenget fra 6 måneder til 12 måneder allerede én måned inn i oppdraget på grunn av tydelig match.