Skip to content
08.06.2013

Oppretthold momentet med en interimleder

Når virksomheten trenger en erfaren og dyktig ”doer” som kan tiltre raskt er adm. direktør i Elite Foto, Helge Lindalen, sikker på løsningen.

Sommeren er høysesong for fotoglade nordmenn. I Elite Foto jobbes det for fullt med lansering av et nytt fotobokkonsept hvor ferieminner kan foreviges på ekte fotopapir.

Likevel tar Lindalen seg gjerne tid til en samtale om interimledelse. - Som toppleder har jeg leid inn en rekke interimledere i linjeposisjoner til meg selv, forteller Lindalen.

Økende trend

- Det er helt klart et sterkere behov for interimledere i dag enn for 15 år siden. Alle virksomheter vil før eller senere oppleve kompetanse- eller ressursgap. Når du trenger erfarne folk inn raskt for opprettholde momentet, er interimledelse løsningen, forklarer Lindalen. 

Fra interimleder til fast ansettelse

- Det tar tid å skaffe skreddersydd kompetanse, men en interimleder kan være på plass innen et par arbeidsuker. Det gir virksomheten tid til å finne en løsning, sier Lindalen. I selskapet han i dag leder startet to av kollegene hans som interimledere, før de gikk over i fast stilling.

– Når du leier interimledere har du muligheten til å prøve ut personer som du på et senere tidspunkt kan gi tilbud om fast ansettelse, forteller Lindalen..

Har selv jobbet som interimleder

Helge Lindalen har en lang og spennende karriere bak seg. Blant annet som CFO hos Narvesen og som CFO og visekonsernsjef i Bravida. Men i de siste 9 årene før han tiltrådte som administrerende direktør i den franchisedrevne fotobutikkjeden i 2011 jobbet faktisk Lindalen som interimleder selv.

- Jeg knyttet mange nye relasjoner og lærte veldig mye om mange nye bransjer. For en interimleder er læringskurven bratt, og hardt arbeid og fokus er suksesskriteriene. Som en som har sittet på begge sidene av bordet kan jeg derfor anbefale interimledelse til både private og offentlige virksomheter som trenger rask tilgang på kvalifiserte og erfarne ledere som kan stå på i en kortere periode til en permanent løsning er på plass, avslutter Lindalen.