Skip to content
25.09.2013

Oras styrker ledelsen av store prosjekter med interimledere

Sigurd Gangnæs har som HR-direktør i entreprenørselskapet Oras AS ansvar for 900 ansatte i Norge. I en bransje med stort tidspress, er det trygt å ha interimledelse som ett av verktøyene i HR-kassa.

Oras AS er en flerfaglig teknisk entreprenør innen rør og ventilasjon. Som ansvarlig for human resources og bemanning, er Sigurd Gangnæs ofte på utkikk etter håndverkere og prosjektledere, og opplever at det er en mangel på disse gruppene i Norge. Det satses derfor tungt på å stadig gjøre Oras så attraktiv som mulig for arbeidstakere, gjennom utvikling og opplæring, mens man parallelt jobber med å hente inn ekstern arbeidskraft.

Rask tilgang på kompetanse - og økt kapasitet

Selv om de fleste ansettes på fast basis, oppstår det tidvis behov for rask bemanning på prosjektledernivå.

- Det å leie inn interimledere med erfaring innen prosjektledelse, har vært en stor styrke for oss. Særlig i kritiske situasjoner med stort tidspress, hvor vi raskt har kunnet øke både kompetanse og kapasitet. Normalt tar det mellom 3-5 måneder å rekruttere på dette nivået, men gjennom InterimLeder AS har vi tilgang på veldig kompetente personer, som kan komme i gang på kort varsel, sier Gangnæs.

Styrker den administrative ledelsen av store prosjekter

Ofte går interimlederne inn i en rolle som prosjektlederassistent på nye, store prosjekter. Med lang erfaring innen prosjektledelse, kan de raskt sette seg inn i interne systemer og rutiner, og være en sterk ressurs for prosjektlederen.

- På de store prosjektene vi jobber med, i 100-millionersklassen og over, har prosjektlederen så mange oppgaver at det er umulig å rekke over alt alene. Med interimledelse har vi raskt kunnet styrke det administrative innenfor prosjektledelsen, og da gjerne så raskt som på to uker, forteller Gangnæs.

Et ideelt lederverktøy for bransjen

Gangnæs mener også at interimledelse er et ideelt ledelsesverktøy for hans bransje, som er preget av bølgetopper i prosjekttilgangen:

- Det er aldri smart å bemanne på toppunktet, for da vil du ha for mange når det drar seg litt ned på prosjekttilgangen. Det at vi kan leie inn interimledere, i stedet for å ansette fast, gir oss derfor fleksibilitet, samtidig som at vi har rask tilgang på erfarne prosjektledere med god kompetanse, avslutter Gangnæs.