Skip to content

Presto med ambisiøs vekstplan – både organisk, via oppkjøp og digitalisering

07.02.2022

I 2021 sto Presto Brannteknikk overfor en strategisk endring i selskapet. Som Nordens ledende innen fagfeltet brannsikkerhet, var tiden kommet for å fusjonere bedriftens datterselskaper under én paraply. Samtidig som de rullet ut en ambisiøs digital transformasjonsplan.

Etter at Presto Brandsäkerhet AB opprustet seg betraktelig i Sverige fra 2018 til 2020, med flere oppkjøp og oppbygging av konsernadministrasjon, sto Norge for tur. Presto Brannteknikk AS gjorde det allerede godt innen privat- og offentlig sektor, industri, marine og offshore, og med Roar Leithe som ny administrerende direktør ved roret, ble det lagt en ambisiøs vekstplan – både organisk og via oppkjøp og digitalisering.

De mindre aksjeselskapene skulle slås sammen, og inngå i et moderne industrikonsern med de krav til rapportering og økonomisystem en slik fusjonering krever.

Nytt landskap

Leithe forsto raskt at de ville få behov for en erfaren økonomisjef til å bistå i arbeidet som nå lå foran dem, og han hadde dårlig tid.

– Interimledelse var et nytt landskap for meg, men etter å ha utforsket mulige samarbeidspartnere landet jeg til slutt på Interimleder AS som – ut ifra mine egne vurderingskriterier – hadde best og mest proff tilnærming til det jeg trengte, forteller Leithe.

Seniorrådgiver i Interimleder AS, Jon Sivert Nielsen, bisto Presto med å definere behovet.

– Oppdraget som Presto beskrev er en ganske krevende jobb, og jeg visste at vi måtte inn med en interimleder som behersker mange disipliner innen økonomi, administrasjon og ledelse. Samtidig, som i alle oppdrag, skal kjemien stemme mellom oppdragsgiver og interimleder, sier Nielsen.

En trygg interim økonomisjef ble viktig for vekstprosessen

Valget falt på interimleder Gisle Grave, en svært erfaren økonomisjef med bakgrunn innen lignende prosesser.

– Gisle er en trygg og positiv person som er lett å kommunisere og samarbeide med, men også fast i grepet og målrettet sier Nielsen.

Oppdragsgiver, Roar Leithe i Presto, legger ikke skjul på hvor verdifullt det har vært å få inn en erfaren interimleder som Gisle, som raskt evner å sette seg inn i bedriften og kan benytte sine tidligere erfaringer til å bistå i vekstprosessen.

– Da Gisle kom om bord så skulle han ta over de finansielle hovedoppgavene og samkjøre rapportering i tre selskaper, i tillegg til å være prosjektleder i ERP-prosjektet. Siden vi er i en sterk vekstfase, har han også vært en god sparringspartner og rådgiver i oppkjøpsprosesser, hvor vurdering av regnskap og dokumentasjon også har vært en del av Gisles oppgaver, forklarer Leithe.

Grave mener at bakgrunnen hans har vært uunnværlig i oppdraget så langt.

– Presto er en spennende bedrift, med mange flinke folk. For meg har det vært spesielt interessant å kombinere økonomi med det tekniske. Med både teknisk og økonomisk bakgrunn passet dette meg ypperlig. Når et økonomisystem skal fungere godt med det tekniske i bedriften, er det viktig å kunne snakke med og forstå programmerere samtidig som man har oversikt over marked og sammensetting av data, rapportering og hva som trengs av inngående kodedata, forteller Grave.

Tre strategiske oppkjøp senere er implementering av det nye ERP-systemet godt i gang, og nye avdelinger er etablert i Fredrikstad og Sandefjord. Neste steg er et fulldigitalt servicesystem for alle teknikere ute i felten – nok et spennende prosjekt i Presto.

En bransje i utvikling

– Vi ser at det fortsatt trengs en konsolidering i bransjen når det gjelder digitalisering og kompetanse – ikke minst i forhold til hva kundene forventer fra en leverandør innen brannsikkerhet. Dette går også på hvordan man har fokus på bærekraft, miljø og kompetanse – noe vi har helt øverst på agendaen vår. Vi har en tett dialog med de store, landsdekkende kundene våre som har gitt oss tillitt med rammeavtale – og vi ser at digitalisering er en viktig del av å kunne spille hverandre gode, avslutter Leithe.

 

Om Presto:

 • Presto er ledende innen fagfeltet brannsikkerhet i Norden.
 • De betjener alle typer kunder i privat- og offentlig sektor, industri, marine og offshore.
 • Presto-konsernet omsatt for ca. 1.1 milliarder i 2021, og teller ca. 650 ansatte.
 • Presto Brannteknikk AS omsatte for 110 millioner i 2021 og teller ca. 50 ansatte.
 • 5 avdelinger i Norge; Oslo, Haugesund, Stavanger, Sandefjord og Fredrikstad.

Situasjon og utfordring:

 • Presto Brannteknikk AS fikk i 2021 et behov for å ruste seg for en digital transformasjon.
 • ERP-systemet skulle byttes ut.
 • Datterselskapene skulle også fusjoneres under én paraply.
 • Mål om vekst både organisk og via oppkjøp og digitalisering

Løsning og resultater:

 • Leie en interim økonomisjef for å ta over de finansielle hovedoppgavene og samkjøre rapportering fra de tre fusjonerte selskapene.
 • Interimleder ble også ny prosjektleder for ERP-prosjektet som allerede hadde startet.
 • Frigjorde mye tid for daglig leder som kunne holde fokus på videre oppkjøp og vekst.
 • Har utført tre strategiske oppkjøp av bedrifter, og er godt i gang med implementering av nytt ERP-system.