Skip to content

Senior erfaring var «bærebjelke» i ledersøk for byggevareproff

27.03.2017

Høsten 2016 opplevde byggevaredistributøren Neumann to tilfeller av akutt bemanningsbehov i rask rekkefølge. For CFO Morten Helmersen er ikke hastverksrekruttering til faste stillinger et alternativ. Det er heller ikke tilfeldige midlertidige løsninger. Han vet godt hvilke ledere han vil ha, på både lang og kort sikt. 

Neumann er en av Norges største byggevaredistributører med et varesortiment som dekker det meste innen trelast og byggevarer til nybygg og rehabilitering. Kjeden har 280 ansatte fordelt på en rekke avdelinger langs kystsiden av vårt langstrakte land, fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. Neumann hadde en omsetning i 2015 på 1,4 milliarder kroner. Hovedkontoret er i Oslo.

Trengte avdelingsleder raskt

Høsten 2016 sto Neumann sitt varehus på Bryne plutselig uten en leder. Virksomheten hadde ingen interne ressurser kunne steppe inn i påvente av at ny leder skulle ansettes til avdelingen som teller nesten 35 årsverk og står for 200 millioner i årlig omsetning.

For CFO Morten Helmersen er det i hovedsak to alternativer som gjelder når bedriften har akutt bemanningsbehov på ledernivå: Konsulenttjenester eller leie av midlertidig leder. I dette tilfellet var det siste mest nærliggende. Han leverte en nøye gjennomtenkt kravspesifikasjon til flere leverandører av interimledelse og management for hire.

Erfaring veier tungt

- Vi ser stort sett etter de samme hovedegenskapene i midlertidige ledere som i faste, det vil si seniorerfaring oppå en solid akademisk plattform, forteller Helmersen.

For Neumann er det viktig at nye ledere forstår hva det vil si å jobbe i en stor organisasjon. Aller helst ønsker de lederkandidater fra selskaper med internasjonal forankring, slik Neumann selv har, som vet hva det vil si å lede i en kultur med slike rammebetingelser. 

- Erfaring og bakgrunn er viktig, også når vi ser etter en midlertidig leder – i tillegg til faglig utdannelse og selvstendighet.

Bred kandidatbase hos Interimleder gav treff

Den kandidaten som oppfylte flest krav i Neumann sin kravspesifikasjon var en erfaren leder fra Interimleder AS sin base, med fartstid fra både store selskaper, varehandel og rollen som daglig leder. Interimlederen hadde også de riktige personlige egenskapene. 

- I våre varehus er leder tett på sine ansatte, og både personlighet og lederegenskaper spiller en stor rolle. Tilbakemeldingene fra de ansatte har vært veldig bra, og vi er svært fornøyde med valget vi tok. 

Morten Helmersen er også godt fornøyd med Interimleder sin prosess rundt oppdraget. Men at kandidaten de valgte var fra nettopp bunken til Interimleder var nok litt tilfeldig, forteller han. Neumann trengte en leder som enten hadde lokal tilhørighet eller geografisk fleksibilitet som gjorde det mulig å være på plass på Bryne i ukedagene, og flere selskaper ble engasjert til å søke. 

Det var bredden i Interimleder AS sin base av kandidater som gjorde at de fant løsningen der: En interimleder bosatt i Oslo som sa seg villig til å ukependle til Vestlandet.

At den personen som sitter i midlertidig posisjon har riktig profil er en ekstra fordel for oppdragsgiver når rekrutteringsprosesser trekker ut i tid. I påvente av den riktige, permanente lederen til varehuset på Bryne har Neumann forlenget oppdragsavtalen med interimlederen, men fra august skal den faste lederen etter planen være på plass.

Fant også HR-kandidat

Hos Interimleder AS fant Neumann også en interimleder som kunne gå raskt inn i en operativ HR-rolle på Neumann sitt hovedkontor i Oslo høsten 2016, i påvente av en langsiktig løsning.

- Neumann har ingen stor administrasjon, og har heller ikke noe ønske om å ha det. De som jobber hos oss må både kunne analysere situasjonene og gjøre grepene som trengs. Menneskene vi ser etter må derfor ha en bredde som favner både strategiske og operative egenskaper – og erfaringer, som nevnt. Helst på senior nivå. Om det gjelder en fast stilling eller midlertidig, så ønsker vi oss alltid mennesker fra gode organisasjoner som kan tilføre oss noe, avslutter Morten Helmersen.

Neumann er en virksomhet i konsernet DT Group, som er Nordens største byggevaredistributør. Foruten Neumann i Norge er DT Group representert i Danmark, Sverige og Finland. Konsernet har over 6000 ansatte og en årlig omsetning på ca. 24 milliarder NOK.