Skip to content

Sjelden teknologisk kompetanse levert på få dager

01.09.2014

Hva gjør man når en leder med sjelden spesialistkompetanse sier opp rett før sommerferien? Styremedlem i Polarn O. Pyret Norge brukte det beste verktøyet for akutte situasjoner som han kjente til, nemlig interimledelse. Ikke bare var ferien reddet, men også driften.  

Moldenseren Otto Chr. Sekkesæter har som CEO i Expert og JC Retail & Clothes, og som CFO i Mills, ansatt over 200 mennesker i årenes løp. Men denne gangen var ikke bare tiden knapp, kompetansen var også vanskelig å få tak i:

- Stillingen krevde en type teknologisk kompetanse det er vanskelig å finne gode kandidater på i dagens arbeidsmarked. Jeg ble derfor ganske imponert over at InterimLeder kom opp med såpass mange gode kandidater på kun få dager. Det er det ingen andre som klarer.

Fikk levert kandidatene på sølvfat

- Vanlige ansettelsesprosesser tar flere måneder. Fra jeg sendte kravspekken til InterimLeder på hvilken person vi så etter og til jeg hadde kandidater til vurdering, gikk det ikke mange dagene. InterimLeder skjønte behovet vårt med en gang, og vi slapp å forklare. Kandidatene fikk vi servert på sølvfat, med de karaktertrekkene og erfaringen jeg var ute etter, forteller Sekkesæter.

Trygg prosess

- InterimLeder var tilstede som sparringspartner i hele prosessen, både for oss og for kandidatene. Måten de opptrådte på gjorde at de bygget en profesjonell bro fra seg selv til kandidaten, og dette skapte en trygghet for alle parter, sier Sekkesæter.

Da mandagen kom satt den nye lederen på plassen sin

Mandag klokken 8 var den nye lederen på plass, og Polarn O. Pyret kunne starte opplæringsprogrammet.

- Smitteeffekten av den ryddige og profesjonelle måten InterimLeder organiserer prosessen sin på er at man som oppdragsgiver også trenger du å ha samme type profil. Jeg har benyttet interimledelse i Europa og i Østblokkene, men ingen i Norge har så rask responstid med så mange kandidater innen så mange bransjer, og jeg bruker dem gjerne igjen, avslutter Sekkesæter.