Skip to content

Ny kurs for Vectura: Styrket lønnsomheten med interim CEO

14.05.2024

Da Vectura sto ved et veiskille, tok styret og eierne en utradisjonell beslutning: å leie inn en midlertidig CEO. Ett år senere er resultatene klare: Interimleder, Ken Ove Nyhus har ledet en vellykket organisatorisk transformasjon som har gjort Vectura mer effektiv og lønnsom.

 

Ville prøve noe nytt

Gjennom sine 10 år som styreleder hadde Peter Nilsson hatt tre fast ansatte CEO-er. Da forrige leder valgte å søke nye utfordringer, benyttet styret og eierne muligheten til å ta større og viktige grep for å forbedre effektiviteten og lønnsomheten: 

– Vi ønsket å prøve noe nytt. Interimledere har større frihet til å gjøre nødvendige endringer til det beste for selskapet og trenger ikke å bekymre seg over popularitet. Vi fikk imidlertid det beste av begge verdener, da vår interimleder også ble veldig godt likt, forteller styreleder i Vectura, Peter Nilsson.   

Imponert over kvaliteten på kandidatene

Briefen til partner i Interimleder AS, Peter Mollatt, var å finne en interim CEO som hadde erfaring med å jobbe tett med fagforeninger, som kunne regelverket, var god på produksjon og effektivitet, og som klarte å balansere sjefs- og lederrollen. 

– Jeg ble imponert over prosessen, og hvor raskt det gikk innen de hadde kartlagt kompetansebehovet vårt og funnet kandidater. På en dag intervjuet vi seks stykker, som alle var ekstremt kompetente og kunne starte dagen etter. Men det var en som skilte seg ut, sier Nilsson.  

Oppdraget: Lønnsomhetsforbedring uten økt topplinje

Mannen han sikter til er Ken Ove Nyhus, som i år ble kåret til Årets interimleder 2023 på Grand Hotel, nettopp for sitt bidrag hos Vectura. Da oppdraget dukket opp i innboksen hans i mars 2023, hadde han nettopp avsluttet et annet oppdrag. 

Fra første prat med Peter Mollatt i Interimleder til oppdraget ble bekreftet og han hadde de første møtene med avtroppende CEO i Vectura, gikk det en drøy måned. Den 1. juni var han på plass i Vecturas lokaler på Gjelleråsen.

– Oppdraget mitt var å få til en lønnsomhetsforbedring uten økt topplinje, som innebar økt effektivisering og produktivitet, flere planlagte endringer og samhandling med forskjellige fagforeninger, forteller Nyhus.

Smidig stafettveksling mellom gammel og ny CEO

En av fordelene med interimledelse er at man får tid til å gjøre en overlapp mellom avtroppende og påtroppende leder, påpeker styreleder Peter Nilsson. 

Det skjer sjelden i faste ansettelser, der en ny leder ofte kommer inn i det momentet den gamle lederen forsvinner, og av og til senere, mener han. I dette tilfellet var overlappen på tre måneder. I tillegg var Nilsson, som bor i Sør-Sverige, på plass på Gjelleråsen hver tredje uke de første fire månedene, noe han tror er viktig for en vellykket onboarding:

– Jeg tror den tette dialogen vi har hatt var viktig for å sikre en god overgang. Som styreleder jobber jeg nok tettere med CEO enn de fleste, men jeg har ståltro på at det er den beste samarbeidsformen, sier han.

Leadership by walking around

Spenningen er til å ta og føle på når en ny sjef dukker opp på arbeidsplassen. Både for lederen og de ansatte. Nyhus er en synlig leder og brukte mye tid på å prate og bli kjent med alle som jobber i linjen. Medarbeiderne er i dag vant til at han kommer gående på lageret eller at han deltar på tavlemøter i driften på morgenen.

– Som leder er jeg en som gir tillit, stiller krav og er tydelig i kommunikasjonen. Jeg tror folk blir motiverte og engasjerte når de ser det store målet klart foran seg, så det bruker jeg mye tid på å tydeliggjøre for dem. Jeg er også heldig at jeg har en sabla dyktig ledergruppe, som gjør jobben min så mye enklere, forteller han.

Styrket bunnlinje, færre skadefravær og mer effektive møter

Styreleder, Peter Nilsson, er fornøyd med resultatene som har blitt skapt etter Nyhus sin entré i selskapet:  

– Vi begynner å få kontroll på de store tingene. Nå gjenstår det å finslipe detaljene. Vi styrket bunnlinjen med 15,7 millioner kroner i 2023, selv om vi fremdeles har et svakt negativt driftsresultat. Vi forventer også store forbedringer i produktiviteten i år, opptil tretti prosent, som igjen vil påvirke resultatet. Vi er ikke i mål, men det går fremover hver dag, sier Nilsson. 

I tillegg til å bidra til styrking av driftsresultatet har har Nyhus innført konsernets minimum safety requirements:

– Det første jeg tar på meg når jeg kommer på morgenen er vernesko og synlighetsbekledning. Vi er beinharde på HMS og har løftet det veldig i løpet av 2023. Nå har vi færre skadefravær enn vi noen gang har hatt, forteller Nyhus.  

Han trekker også frem at de daglige tavlemøtene har blitt ekstremt gode:

–  Vi har fått utrolig høy kvalitet og bra gjennomføringsevne på tavlemøtene. Her diskuterer vi hva som gikk bra eller dårlig dagen før, hva vi kan lære og hva som har blitt gjort for å rette på ting. Vi gjør det først i hoveddriften og så på avdelingene. Dette sikrer at alle er oppdatert på hva som skjer og har full status på siste døgn og neste døgn hver morgen.

– Interimledelse er verdt pengene

Å leie inn en interimleder koster mer enn en fast ansatt, men styrelederen er ikke i tvil om at de har gjort en god investering: 

– Jeg tror det er verdt pengene. Tar man inn “good guys and girls” som kan gjøre bra grep på kort tid, så skal det være dyrt. Jo mindre du betaler, jo mindre kvalitet får du. Sånn er det bare, sier Nilsson, og fortsetter:

– Ken Ove er en dyktig leder som er trygg på seg selv, skaper trygghet i organisasjonen og som kan produksjon til fingerspissene. Som en godt voksen mann på seksti har han sett og løst lignende problemer før, avslutter han.

Etter at kontrakten med Nyhus løp ut, valgte styret å tilby fast ansettelse.

En interimleder må ha høy stamina

Selv om oppdraget for Vectura er det første rene interimoppdraget for Ken Ove Nyhus, har han lenge vært interimleder i sjel og sinn:

– Jeg har snudd flere bedrifter, og når ting går bra har jeg en tendens til å kjede meg litt, og da går jeg videre. Slik har det vært de senere årene, forteller han, og fortsetter:

– Hvis du skal være interimleder, må du ha høy stamina og stå løpet ut med god omstillings- og tilpasningsevne. Da hjelper det å ha vært ute mer enn en vinternatt før. For i en så stor organisasjon som Vectura er det viktig å holde hodet kaldt og være rolig, sier han.

Mange om beinet

Partner og rådgiver, Peter Mollatt, presiserer at det var mange som kjempet om å komme gjennom nåløyet da de lyste ut oppdraget for Vectura:

–  Også denne gangen fikk vi svært god respons når vi søkte etter interimleder, og vi blir stadig minnet på hvor mange gode kandidater vi har i basen vår på over 3000 ledere, sier han og fortsetter:

–  Vi fikk god respons fordi vi etter grundige samtaler med Vectura hadde dannet oss en dyp forståelse for hvilken type person som ville passe godt inn i dette selskapet. Jeg har hatt gleden av å følge prosjektet fra start til mål og har sammen med mine kolleger i Interimleder AS bidratt til at det har blitt levert i henhold til avtale og målsettinger, avslutter Mollatt.

Om Vectura:

 • Vectura ble etablert i 1995 og er Norges ledende distributør av drikkevarer. 
 • Selskapet har hovedkontor og lager på Gjelleråsen og drøyt 200 ansatte.
 • Selskapet rapporterer på dekningsbidrag, som i 2022 tilsvarte en omsetning på MNOK 369 074, med et negativt driftsresultat på MNOK 38 294.

Situasjon og utfordring:

 • Vectura trengte å forbedre lønnsomheten uten økt omsetning, med fokus på produktivitet og effektivitet.
 • De søkte etter en erfaren og trygg CEO som kunne håndtere produksjon, drive effektivitet og samarbeide godt med fagforeningene.

Løsning:


  • Ansettelse av en erfaren interim CEO med kompetanse innen produksjon, effektivitet og samhandling med fagforeninger.
  • Tett samarbeid mellom avtroppende og påtroppende ledelse for en smidig overgang.
  • Tydelig ledelse og fokus på tillit og kommunikasjon.
 • Resultater:

  • Økt bunnlinje med 15,7 millioner kroner i 2023.
  • Redusert skadefravær.
  • Forbedrede møtestrukturer og gjennomføring.
  • Overgang til fast ansettelse etter vellykket interimlederoppdrag.