Skip to content

Veidrift: Hentet inn interim assisterende daglig leder

26.05.2020

Sommeren 2018, så CEO Frank Stabu behovet for å styrke kompetansen og kapasiteten i ledergruppen i selskapet. I august var en interimleder på plass i stillingen som assisterende daglig leder. – Den beslutningen har jeg ikke angret på, sier han.

Av de hundre driftskontraktene Norge er delt inn i, hadde Veidrift fem av disse ved inngangen av 2018. Avtalene innebærer blant annet snøbrøyting og salting om vinteren og vedlikehold og grønt om sommeren.

– Som i mange andre bransjer ser vi i samferdselsbransjen en trend hvor man har gått fra en praktisk til en mer teoretisk gjennomføring av kontrakter. Kravene til formalia øker, og man tolker kontraktene strengere enn før, forteller Stabu.

En betydelig og trygg ressurs fra første dag

– Skruballene vi fikk sommeren 2018 trigget et behov for å styrke selskapet på den administrative siden. Vi kontaktet Interimleder AS for å leie inn en person som kunne tre inn som assisterende daglig leder med ansvar for å få på plass tydeligere rutiner og prosesser for å møte en hverdag som hadde blitt mer formell enn den var før. Espen Aarstad startet august samme år og var fra første dag en betydelig og trygg ressurs for administrasjonen. Hans erfaring fra lignende roller i andre selskaper gjorde at han raskt kunne sette seg inn i nye problemstillinger, og vi kunne ta en rekke raske avgjørelser hvor vi satte prioriterte, ambisiøse og realistiske mål rundt leveranser fremover. Espen har god kompetanse, er flink til å analysere og få den nødvendige forståelsen for driften i selskapet. Han er heller ikke redd for å diskutere og si sin mening, noe som er helt nødvendig i en slik rolle.

Nye konkurransefortrinn

– Vi har alltid hatt et veldig godt renomme takket være dyktige og erfarne medarbeidere. Når vi nå har styrket oss på det administrative, med ISO-sertifiseringer og læringsordninger, har vi kommet til et punkt hvor vi har en god balanse mellom det praktiske og det administrative, og oppnådd nye konkurransefortrinn som gjør at vi er godt skodd for fremtiden, avslutter Stabu.

Espen Aarstad blir erstattet i rollen av en nyansatt assisterende daglig leder som nå er på plass.