Skip to content
21.06.2016

Sommerhilsen fra adm. direktør Vegard Rooth

Ja, da er vi på full fart inn i en ny sommer, og vi krysser alle fingrene for at vi får en fantastisk sommer med strålende vær. Dette kan også være et godt tidspunkt for litt fersk informasjon fra InterimLeder. Hos oss skjer det en spennende utvikling som kan være interessant for deg.

Nordisk og internasjonalt samarbeid

Vi har i dette året utviklet dette samarbeidet. Det nordiske samarbeidet har fungert godt i flere år og blir stadig videreutviklet. Vi kan nå hjelpe kunder på en utmerket måte både i Sverige, Danmark og Finland. Våre samarbeidspartnere her har store baser av dyktige, erfarne ledere på alle plan.

Det som er nytt er at vi nå også har utviklet et utstrakt samarbeid internasjonalt. Det betyr i praksis at vi kan hjelpe deg i de fleste land. Av steder vi har jobbet hittil er f.eks. England, USA, India, Saudi-Arabia og Singapore.

Prosessen med deg som kunde

Vi har utviklet vårt samarbeid med kunder i over 15 år for å kunne yte best mulig hjelp i en situasjon hvor kunden raskt trenger å få en interimleder på plass. Dette året hat vi tatt denne prosessen et hakk videre. Vi som jobber i InterimLeder As er voksne og erfarne personer som har arbeidet på ledernivå i mange år. Når vi har kontakt med en kunde som trenger bistand, har vi i enda større grad utviklet oss til å bli en sparringspartner som kunden kan diskutere med for å finne den beste løsningen. Deretter finner vi den riktige interimlederen som kan løse oppgavene ut fra de mål man blir enig om og som evalueres kontinuerlig i utleieperioden. Dette er etter vår mening med på å sikre kvaliteten i prosessen enda bedre.

InterimLeder med et nytt produkt

Vi har i alle år hatt 100 % fokus på utleie av ledere – og det har vi selvsagt fremdeles. I tillegg får vi forespørsler om vi kan bistå med styreledere og styremedlemmer. Vi har derfor utviklet et produkt som sørger for at bedrifter raskt kan få på plass en eller flere dyktige eksterne styremedlemmer (noe alle AS-er trenger!). Vår base på over 2 000 erfarne ledere dekker de aller fleste bransjer, yrker og ledererfaringer. Kundene kan på en egen sjekkliste spesifisere hva de ønsker seg av kompetanse, personlighet, erfaring, etc. I løpet av 2-3 dager oversender vi aktuelle styrekandidater med stor operativ erfaring. Du som kunde kan intervjue de kandidatene du ønsker, og dersom du velger å gå for en av kandidatene betales en fornuftig fastsatt fee til InterimLeder.

Seminarer, blogger, aktiviteter

I dette halvåret har vi økt antall seminarer vi har avholdt vesentlig. Vi holder ofte seminarer på sentrale temaer sammen med kjente advokatselskaper. Dette halvåret har vi avholdt seminarer sammen med bl.a. Advokatfirmaet Føyen Torkildsen, Senteret for Seniorpolitikk og advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig. Temaene har variert fra bruk av erfarne ledere til nedbemanning og Exit & Entry Planning & Execution ved kjøp og salg av selskaper. Siden du er registrert hos oss, får du også tilsendt invitasjon til å delta på våre seminarer. Til høsten vil det komme flere interessante seminarer, bl.a. Endring og endringsledelse i offentlig sektor. Dra nytte av denne muligheten til å få faglig påfyll når du føler det er riktig for deg.

Vi har i år også fortsatt med vår blogging (blogg.interimleder.no), og det gleder oss at flere og flere leser blogginnleggene våre – og ikke minst  gir positive tilbakemeldinger om at temaene vi tar opp er interessante og relevante.

I det hele tatt har vi hatt et halvt år med meget høy aktivitet som også forsetter til høsten.

Oppdrag

Vi har aldri prioritert å jobbe mot det offentlige, men vi har dette halvåret opplevd større interesse fra det offentlig sektor. Det betyr at deler av det offentlige også ser nytteverdien av å bruke erfarne interimledere i gitte situasjoner. Dette fører igjen til spennende oppdrag for våre interimledere. Fortsatt vil nok hovedtyngden av våre oppdrag være fra det private næringsliv, men vi har stor tro på at oppdragsmengden fra det offentlige vil fortsette å øke.

Vi ønsker med dette alle kontakter og kunder en riktig god sommer, og vi ser frem til en spennende og hektisk høst!