Hellek Bråthen

Hellek er i dag interimleder. Han har bakgrunn fra flere CFO-stillinger i børsnoterte selskaper så vel som unoterte. Han har også arbeidet spesialisert med finans - i aksje- og obligasjonsmarkedet, bank, som leder av en investeringsvirksomhet og som ansvarlig for en finansfunksjon. Hellek har også operativ ledererfaring fra telekommunikasjon og avis.

Siste innlegg

Hvordan kan man få en god pris for bedriften?

Skrevet av Hellek Bråthen 31. august 2015

I forbindelse med salg av virksomhet kan det være mange hensyn. InterimLeder har posisjonert seg som en rådgiver i forhold til aktører som søker en løsning blant annet i forbindelse med generasjonsskifte. I forlengelsen av dette har jeg ønsket å knytte noen kommentarer fra et finansielt synspunkt i forhold til hvordan man kan få fram verdiene i forkant av et salg.

Les mer >

Temaer: Exit planning, Selge bedrift

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

Siste innlegg