<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=633460&amp;fmt=gif">

Arnfinn Madsen

Arnfinn Madsen har 15 års erfaring fra salg, salgsledelse og interimledelse. Han har hatt Key account-ansvar for store kunder i Norge og Europa med kundedialog på både laveste og høyeste nivå. Han har vært prosjektleder for implementering av komplekse teknologiprosjekter. Utdannet ved NTNU med videreutdanning fra Stanford. Arnfinn er klar for flere interimlederoppdrag.
Finne meg på:

Siste innlegg

God salgsledelse krever passion for kunder

Skrevet av Arnfinn Madsen 9. oktober 2018

Er du leder uten mye praktisk erfaring med salg? Da ønsker jeg å ta deg med på en liten tankeøvelse som kan hjelpe deg med å utvikle et tankesett som kan gjøre en stor forskjell når du bygger opp salgsorganisasjonen i din egen virksomhet.  

Les mer >

Temaer: Ledelse, salg

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2000 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

Siste innlegg