Christer Andre Flatøy

Christer Andre Flatøy er doktorgradsstipendiat ved NHH, og har det siste året forsket på interimledelse. En viktig del av doktorgraden fokuserer på hvordan ledere med en a-typisk tilknytning til organisasjoner har det. Før Christer kom til SNF og NHH tok han Bachelor og Master ved Universitetet i Bergen, hvor han var innskrevet ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, i tillegg til stilling som undervisningsassistent i to år.
Finne meg på:

Siste innlegg

Forskningsfunn: Interimlederens relasjon til de ansatte

Skrevet av Christer Andre Flatøy 5. april 2022

Det har vært en stor økning i bruken av interimledere de siste 30 årene. Mange selskaper har oppdaget at det er en smart og fleksibel løsning når man trenger en midlertidig løsning eller står fast og trenger noen med unik erfaring. Likevel er det lite forsket på, og gode råd knyttet til interimledelse kan være vanskelig å finne fra akademisk hold. Som doktorgradsstipendiat ved NHH har jeg det siste året forsket på nettopp interimledelse, hvor en viktig del av min doktorgrad fokuserer på hvordan ledere med en a-typisk tilknytning til organisasjoner har det.

Les mer >

Temaer: Interimledelse

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Meld deg på oppdateringer fra oss

Siste innlegg