<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=633460&amp;fmt=gif">

Erling Opdal

Erling Opdal er partner og styreleder i Advokatfirmaet Ræder, med møterett for Høyesterett. Han har omfattende erfaring med rådgivning innen forretningsjuridiske og strategiske spørsmål og benyttes ofte innen restrukturering av virksomheter. Opdal er en av Norges mest erfarne bostyrere og er anerkjent i Chambers og Legal 500 som en av landets beste advokater innen sitt fagfelt.
Finne meg på:

Siste innlegg

Interimlederen som «livredder»

Skrevet av Erling Opdal 4. desember 2018

En Interimleder kommer ofte inn i en virksomhet på kort varsel. Årsakene kan være mange, men for en bedrift med økonomiske utfordringer kan en interimleder bli en «livredder» – en person som kan ta pulsen på virksomheten, kartlegge den reelle situasjonen med «nye øyne» og legge om kursen i tide. Basert på mange års erfaring som forretningsadvokat gir jeg her en sjekkliste over hva du som interim CEO eller CFO bør se etter ved oppstarten av et nytt oppdrag.

Les mer >

Temaer: Interimledelse, Ledelse

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2000 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

Siste innlegg