Jarle Langeland

Jarle Langeland er advokatfullmektig i Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS. Han har spesialkompetanse innen personvern og juridiske rammer for informasjonssikkerhet, og arbeider mye med implementering av nytt personvernregelverk i norske virksomheter. Jarle holder jevnlig foredrag om personvern, både for ledelsen og IT-funksjonen i ulike virksomheter.

Siste innlegg

Personopplysninger som innsatsfaktor

Skrevet av Jarle Langeland 15. august 2017


Personopplysninger og data om brukeradferd er en stadig viktigere innsatsfaktor i verdiskapning for mange virksomheter, men retten til å bruke slik informasjon er begrenset. Uten tillit og samtykke fra de som som legger igjen opplysningene vil denne innsatsfaktoren fort være den største risiko i ethvert digitaliseringsprosjekt.

Les mer >

Temaer: Ledelse

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2000 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

Siste innlegg