Kaare Frydenberg

Kaare Frydenberg har mange års erfaring fra norsk og nordisk toppledelse, både som adm.dir og styreleder. Han har som toppleder blant annet ledet Dagens Næringsliv, Aftenposten og Posten Norge gjennom store endringsprosesser. Som styreleder og rådgiver har han særlig bistått «private equity» selskaper og private eiere med omstillinger og videreutvikling av aksjonærverdier. Frydenberg driver i dag egen rådgivnings- og konsulentvirksomhet.

Siste innlegg

Hvordan sikre en bedriftskultur som overlever?

Skrevet av Kaare Frydenberg 20. desember 2016

Når man har lykkes i å utvikle en ønsket bedriftskultur, blir neste utfordring å sørge for at den holder seg over tid. Gode, troverdige kjerneverdier bidrar til at kulturen forsterkes, og at de ansatte både "lever" den og bærer den videre.

Les mer >

Temaer: Ledelse

Hvordan forme en ønsket bedriftskultur?

Skrevet av Kaare Frydenberg 22. november 2016

En bedriftskultur er et uttrykk for at «slik gjør vi det hos oss». Når den understøtter virksomhetens overordnede strategier og målsetninger, gir det store gevinster.

Les mer >

Temaer: Ledelse

Ønsket bedriftskultur kan ikke vedtas – den må leves

Skrevet av Kaare Frydenberg 25. oktober 2016

Bedriftskultur gir holdninger som gjennomsyrer en hver virksomhet. Den kommer til uttrykk i måten vi prioriterer på, arbeider på, kommuniserer på, samhandler på og - ikke minst: Måten vi både tar og gjennomfører våre beslutninger på.

Les mer >

Temaer: Ledelse

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2600 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Meld deg på oppdateringer fra oss

Siste innlegg

Temaer

Se alle