<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=633460&amp;fmt=gif">

Mads Eriksen

Mads er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo. Interessen for arbeidsrett og selskapsrett var kilden til hans avsluttende oppgave om daglig leders erstatningsansvar, der interimledelse ble en viktig kilde i kartleggingen av bransjepraksis. Han arbeider for tiden med en artikkel innenfor det samme temaet. Han gjesteblogger for Interimbloggen.

Siste innlegg

Hvordan daglig leder kan sikre seg mot erstatningskrav

Skrevet av Mads Eriksen 14. mars 2017

Det er vanligvis styret som risikerer erstatningskrav i norske selskaper. Likevel bør du som daglig leder i et norsk (allmenn)aksjeselskap være obs på enkelte fallgruver som i verste fall kan gjøre deg erstatningsansvarlig.

Les mer >

Temaer: Ledelse

En blogg fra Interimleder

Interimleder AS er et ledende selskap i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse.

Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2000 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.

Besøk interimleder.no

Få e-post om nye innlegg

Siste innlegg